loading

Nachrichten werden geladen...

Winckelmann-Muzeum Stendal pokazuje serbske jutrowne jajka

Barbne jutrowne jajka ze serbskimi musterami a ornamentami. / Foto: Paul Glaser/dpa
Barbne jutrowne jajka ze serbskimi musterami a ornamentami. / Foto: Paul Glaser/dpa

Wokoli wjelikonočneho časa pokazuje Winckelmann-Muzeum Stendal wustawu k serbskim jutrownym jajkam.

Rund woči togołětnych wjelikonočnych swjatkow widźenskuje Winckelmann-Muzeum w Stendalu tradiciji serbskich jutrownych jajkow wustawu. Po zahajenju we srjedu ma wustawa "Magija a malarstwo woči jajce. Serbske jutrowne jajka" hač do 7. apryla w małej galeriji domu byś pokazana.

Podle informacijow muzeja jo wosebje nakładne zdobnjenje jutrownych jajkow statny dźěl wjelikonočnych zwyczajow Serbow a je daleko za hranicami Łužicy znate. Při tom so wužiwa ekstraordinarna malarstwowa technika - wuslědk su zwjetša swětło barbne filigranske musterki a ornamenty. Často maja symboliske wuznamy, kotrež so z mystiski-religiozneho čitanja jajka jako žórła žiwjenja wuwodźa, kaž je bjeło rjekłane.

Eksponaty wustawy pochadźaja z jutrownych jajkoweho muzeja Łužiskeho domizny towarstwa w Sabrodcie, dźěle wobce Elsterheide w Sakskej. Dypk pokazanych eksponatow leži na tradicionalnych serbskich dekoraciskich technikach, kaž je bjeło rjekłane.

Muzeum w Stendalu na česć archeologa Johanna Joachima Winckelmanna (1717-1768) bu w 1955 při městnje jeho rodźomneho doma zahajeny. Dom wěnuje so podle swojich wosobinych informacijow žiwjenju a dźěle swojeho mjenodawcy.

KI gestützte Übersetzung vom Originaltext "Winckelmann-Museum Stendal zeigt sorbische Ostereier" in Obersorbisch.