loading

Nachrichten werden geladen...

Koło 3,3 milionow Saksow na wułěcym so wyzwać

Wólbne urny a -znaki stoja w składowišću statnej administracije wolneho mista Frankfurta (na Odre). / Wobraz: Patrick Pleul/dpa
Wólbne urny a -znaki stoja w składowišću statnej administracije wolneho mista Frankfurta (na Odre). / Wobraz: Patrick Pleul/dpa

Koło 3,3 milionow Saksow su w njeźelu (wot 8.00) wułěćem Europakonjeu a rady kómunalnej wólby. Wot 8.00 hač do 18.00 hdźe mohu so na bliskich 3600 wólbnych městnach swoje głosy za jednu z 34 partijow a lisćinow wukazać, kotřiž nastaženje do Europakonje słušeja. Dospołnje běchu welecy čłonojo desatich krajowych radow, 418 městske a gmejnske rady a kaž 855 pomnikarskich radow wustajene. Wólbny přećah dyrbi hač 2029 wobdźěłać. Dokelž so na Europakonje hnydom smědźa 16-letni wobchadniki wobdźěłać, je minimalne lěto wobdźěłowanske w Rěčnej krajnu 18 lět. Tak njewobchadnych běchu k wólby kómunalneje wele nipřećiwo k Europawólbe.

Tohodlaž ma wólba tež jako stawizna za krajne wólbje 1. septembra w Sakskej a jako kop w hadźaku za silu AfD. Při Europawólbe bě so 2019 strowišta sila w Sakskej stawała. Při wólbowanju kómunalnym dominowachu swobodne wobchadne zwjazki a CDU.

Autorske prawa 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zastupnje.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖