loading

Nachrichten werden geladen...

Landtagowa wólba: BSW z Zimmermannowu a Scheibej jako wótběžnych duu

Jörg Scheibe, předsyda BSW-krajowego zwjazka, na landowym stronskim wuměnje swojeje strony. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Jörg Scheibe, předsyda BSW-krajowego zwjazka, na landowym stronskim wuměnje swojeje strony. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Konco februara je BSW swoj sakskej krajny zwjazk załožił, kót a chce «nowe dychanje» do landtagu přesteć - napři.wobdźěłanjom komisije wo koronawóri.

Wosebjejski krajny zwjazk Běndnis Sahra Wagenknecht (BSW) je so w sobotu za landtagowu wólbu postajił. Na formalnje dwóch stronych konferencach w tej samej wčerawšej w Delni był najprjedy wólbny program za landtagowu wólbu wuprajićeny a hdźi po tym wob kandidatach do delneje rědy głosował. Sójedrje Sabine Zimmermann je so z radosćnym wobgladowanjom wupjana «wstupnym směrom» runjej do 52 participantow tamski. «My delnemu sakskej krajinejskej radźe nowe dychanje,» rěkašeje. Za to je so w sobotu dorogu wobswobłili.

Zimmermannowa je na prěnjem městnje wólěna, wspołwósćel Jörg Scheibe na druhem mjeście, dóštajcy 94 procenta głosow. «Dobre wólbyšejo wuslědok,» rěkašeje Zimmermannowa. «To nam spišoworpic.» Wosebje 30 kandidatow su so předstawiłoj. Federalna sójedrjenka Sahra Wagenknecht namannowa je «wjace nagrojenu směsu» ludźi, kotřiž so dobre politiske zkušenje twarili a tych, kotři so přeztymske do wurjanja wosadžuju.

W přichadnej legišelnej lašarije chce BSW kraplowu komisiju wo koronawóri w landtagu zjawnić. Wuspěchy tych měrješow nisu hač do dneskeje doby zpracowane, rěkašeje Wagenknecht. «Jestliž mě tuto wjace hač na přichadźe w jednym landtagu przeprošćejać móžeśmy, mnjo, zo byše to tez wuhotny signl za buntske politiki.»

Daleje cjepjerki wólboweho programu, kotry so Wagenknecht jako «profesionalny» rozradoscha, poreso na temach wósowka, zdrówjowka a migracije. Jedna wužadownja je dopřiwo wótkładni bez smartphonow abo tabletow nanejmnje do zakładnej šule. Dotal je BSW chowancow skład doběrow kóžej administratorow IT, socijalnych zhromadźarjow a psychologow podpěrać. Zdrójkowa wótkładnja měła so wšěm předewzać. Aby so z prozapsej lekarskej nuznosćju spotkać móhli, kotre BSW lekarsku wosuchilu w Delni załožić chce. K migraciskim wužadownjam naleži zwótki na kontrolowani přistoj a plachotny wjacekow policy na płatne kartowki za azylanty.

Konco februara je BSW svoj prěnji krajny zwjazk v Delni załožił. Sójedrjeny su běhujoća Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann a podnikar Jörg Scheibe. Wólbne śěmje ješe BSW w swobódnym kraju wjetšo na 11 procentow przylećo. Tak teke na krajowych a ewropskich wólbowanjach dnja 9. junija BSW w Delni nastupiće.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa zapřećene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖
Tags:
  • Teilen: