loading

Nachrichten werden geladen...

Krah chce so w sakskej AfD-wólbnej kampani měłce wobyč

Maximilian Krah, AfD-hłownykandidat do europskich wólbow 2024, wobkroćen pri konsulacijach z nowowoběranimi AfD-europaposłami po europskich wólbach. / Foto: Britta Pedersen/dpa
Maximilian Krah, AfD-hłownykandidat do europskich wólbow 2024, wobkroćen pri konsulacijach z nowowoběranimi AfD-europaposłami po europskich wólbach. / Foto: Britta Pedersen/dpa

Při europskich wólbach dźiwjenje móhło AfD-agitator Krah w{kóncy so spokójnikować. Do nadchadźacej zemjenskej wólbneje kampanje chceo je skupinski posł wšěč zapódaś.

Tež wutrobyty AfD-Europaposł Maximilian Krah je hlósował, so do zemjenskeje wólbneje kampanje swojeho sakskeho dźělnopartneja měłce započeć. «Mnje je chutro kaž při kóždym zemjenskim kandidatu naprašany. Džiwim po šćežach po kraju», kikaše w videointervju praweho portala «Deutschland-Kurier», kotrež je na platformje X publikował. Wón budźe «wšěč fčełować, zo zemjenske wólbne wudaju hižo hač lepše je hač wudaju z europskich wólb».

Krah je AfD-hłownykandidat při europskich wólbach běšeł. Po powěsćach bliskosće k Ruskej a Kitajskej a wopowěsćach k nacionalsocialistiskej SS bě podworjene je AfD-hołca wólbne předłohi přetřeła. Nětluz zacka ID-grupa w EU-parlamencie AfD za Kraha ze swojich rědów wuprašeła a je tež po wólbach znowa njew přibrala. Nowa AfD-skupina w europskich parlamente Kraha ze swojich rědów wuprašeła, mjeztym mjeni jón za partiju w parlamente, ale njew jako čłon AfD-skupiny.

Při europskich wólbach AfD 15,9 procentow dósta. Před sakskej zemjenskej wólbu we septembrje je we naprašowanjach w tohodźe 30 hač 32 procentow, blisko před CDU.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa wobchowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖