loading

Nachrichten werden geladen...

Demokratija-Festival «Kosmos» startuje w Kamenčicy

Andreas Nowak (slunje), Stefanie Kloß, Thomas Stolle a Johannes Stolle ze skupiny Silbermond. / Wobraz: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa
Andreas Nowak (slunje), Stefanie Kloß, Thomas Stolle a Johannes Stolle ze skupiny Silbermond. / Wobraz: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Demokratija-Festival «Kosmos» za perfektnym lětnim wětom w Kamenčicy se tūsacym wosadow a wšestarnym programom z muziki, kunsćeje, sporta a społkstwa zahaji.

Bej perfektnym lětnim wětom je w sobotnym połdnju Demokratija-Festival «Kosmos» w Kamenčicy namakał. Na počatku su přćišli tucak tūsendow ludźi, zwěsće famińlje z dźěćimi, kak pře tuž połdnju powědaše organizator. Wosebje sćeri so 50.000 wosadow. Na to je rynow Najskopow prěnjow muziki, kunsća, sporta a społki program přeńdany. Wšědźe do festiwalu je swobodny.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja čachty

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖