loading

Nachrichten werden geladen...

BSW-Wobchadnica Sahra Wagenknecht wuwzaće wósadu Olafa Scholza k stawiznjenju k wuziwku bróny proti Rusku

BSW-Wobchadnica Sahra Wagenknecht při jadne wołbymanskich zakładkow. / Wobraz: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild
BSW-Wobchadnica Sahra Wagenknecht při jadne wołbymanskich zakładkow. / Wobraz: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild

Sahra Wagenknecht wuwzaće kanclerju Olafu Scholzowa k jednej wósadźe, začož su němske brony něnto tež proti celam w Rusku wužety.

Wobchadnica BSW Sahra Wagenknecht wuwzaće krajowemu kanclerjeji Olafu Scholzowi (SPD) wósadu k změnje kursa při wuziwku němskeje bróny proti wojskowych cilih w Rusku. «Wobchadnje bi měł publicitě wótwući, čehož najwónje pó razeji žadny problěm, jolic še Ukraina z němskej brónu ruše teritorium Ruskowske na napad, hdyć won sám měsace dotal na to wukazowa na tój, wóndose so wó nam bjezanu k Łužiskemu kubłanju wukaznjuša», kazachu Wagenknecht časopismam Funke-Mediengruppe (póndźela).

«Němska bróna na cilej w Rusku - tož napołno mnje kopa žada w Sakskej zasetkuje», kazachu sakska BSW-wobchadnica Sabine Zimmermann Němskej prasowej agenturje w Drježdźanach. «Tož je wła to politika, je wła to słučna eskalaciske spirala, kótarnuž my jako wobchad Wagenknecht wódmawamy.» Na plakatach k Europskich wuborach šěł SPD hišće «powstata pokój» a ščita z wobrazom kanclerskeje «paměrny staj hača». Wónjek tej paměrności so Scholz z wuzwolenjom wudźowanja bróny w Rusku kompletne zwiskić

Napóraji Zimmermann měł wobchad Sahra Wagenknecht dalšo před toś torjuchom. «W našim wólkatyrowym programje za Sakske na ně wobchad ćišćo hotujomy: 'Jedna architektura pokóju za Europu so trwałje móže wuskom naprawić, hdyž se bez přetrěsća wosoba woskowja być ciježowanske požadki respektuja.'»

Zapadłe prawje 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja so zastarschuja

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖