loading

Nachrichten werden geladen...

Wagenknecht: Scholz mać Kursänderung při strělbu zbroi wobyšći

BSW-direktorka Sahra Wagenknecht na wuływacej přeźuwone. / Wobra: Thomas Banneyer/dpa/Archiwny wobraj
BSW-direktorka Sahra Wagenknecht na wuływacej přeźuwone. / Wobra: Thomas Banneyer/dpa/Archiwny wobraj

Długo móhła napadnjenju Rusku zapadna zbroja jedynje na swojej teritoriji wužiwać. Potom so změnili USA a swobodna rěr. kurs. Zwjaz Sahra Wagenknecht to za nebezepóny mjeń

BSW-direktorka Sahra Wagenknecht wóčeka hłowanje naźeńdźe kanclerja Olafa Scholza (SPD) z rěču k kursänderowanje při wužiwanju němske zbroje prowšo protiw militarnych cěłow w Ruskej. «Wóčeše widźer napublike razłožić, hódła to, zo to nagle žaden problem že njeje, hižo woprawdy po njemcaj zbroji ruski teritorij napadnje, skerjež sám dokoło mjasec na to z wahnanjom na wustupnjebojach kriegskefy za našu zemju varowa», rjekła Wagenknecht medijam Funke-Grupy (póndźela).

«Němske zbroje na cěle w Ruskej - to wušeho w Sakskej mnogich ludźi z wjelkimi kajamami naźimuje», rjekła sakska BSW-direktorka Sabine Zimmermann DPA w Drježdźanach. «To je jano to politika, je to jano to staly eskalacionny kruh, kotrež my jako Zwjazońba Sahra Wagenknecht najbaćiśmy.» Na plakatach wuwičowanja za EU-wuływužadła SPD hižo woprawdy wóhtan «Pokój zaznačić» a z wobraju kanclera «Razumliwe dźěwać». Z tohodla razumłosća je so Scholz z razrěčenjom wužiwanja zbroje w Ruskej wopak wobłukjeće napódował.

Zimmermann wońfěrnje ma BSW-Sahra Wagenknecht hižo dału před toś tutym wuswitem warowała. «W našom wuływonym programje za Saksku mó zwešeńkujejeśmy, wo toho, kotrež mnogich luda myslu: 'Wo Dźěłowe zbośe pro Europsku je w lědzjenjow nětkad namak, hižo je so bezpočatk bezměrny přiwuz poseł druhe stronje respektować.'»

Rěčerja rěr. Steffen Hebestreit je póndźelu informerował přečiny kanclerja, zo Rusku napadnjeny Ukraina měje němsce dostatejne na zbrojene cěle w Ruskej strěleć móžo. Na lětahle měje so US-rěr. Ukraine rěkni na njěkotrze ameriske zbroje protiw celom w ruskej rěcy wužiwać móhli. Tak Němska jako USA zdźělowaše ten steć z najnowsej ruskej napadu na wuchicanu hideaki ruskeje drje Charkiw.

Prawa awtorske 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne płaćišća škitkane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖