loading

Nachrichten werden geladen...

Mjezynarodny muzejny wótpok wobdźiwuje z bjesadnymi akcjemi w Sakskej

Jedna žona wuži wašnje jednu ze wjele wałantow w tekstilnym muzeju w Tuchfabrik Gebr. Pfau. / Foto: Jan Woitas/dpa
Jedna žona wuži wašnje jednu ze wjele wałantow w tekstilnym muzeju w Tuchfabrik Gebr. Pfau. / Foto: Jan Woitas/dpa

Naw Mjezynarodnym muzejnym wótpoku w Sakskej wobdźiwaja muzea z bjesadnymi akcjemi, kotřaž woglědow w Georgenburgje w Königštejna a kanonow a wupalanjow w Olešnicy.

Naw Mjezynarodnym muzejnym wótpoku wobdźiwuje awtomnje w Sakskej w tutym swjedźe mnóstwo muzeow z bjesadnymi akcijemi. Tak su wjele při rundowanju po Königsteinskej festiwali woglědy na inaksć zapritu Georgenburg ničobjedowane. W rumach barokoweho Delitzskeho zamočka móžo so woglědać sceny z zamočkoweho serbskeho sejmjenja a w muzeach zamka Voigtsberg w Olešnicy su kanonow a spijenje – při tym buchuwanske kanony nastupomnjene a wupalanje. Podle krajnejeje stołoweje za muzejnosc měje so k muzejnemu wótpoku wobdźiwać wjace hač 200 akcijow na někak 100 muzejach na wjace hač 60 městach.

Krajna ceremonija w Crimmitschawje je pótłokuwana. W jónstym tekstilnym muzeju Tuchfabrik Gebr. Pfau bě so k tomu z wjeselosću nowa staly wustawk pro wosobitych wotwěrcow wotwarać. Na kóloe 400 metrach kwadratowych je wosobito wob tofrowarskich technikach tekstilneje produkcyji, ale tež wobluby jako moda w DDR, boj za lepše wubjednistrowanske warunki a tekstilna industrija dźens. Muzej je znaty za swoj originalnje zachowany a hmyzne funkcionalny park masin, kotryž so při zwódźenjach woglědać da.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa wobdźeržane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖