loading

Nachrichten werden geladen...

Macron warnt před ekstremistami: Wobywa na wutwaru ewropskeje obrony

Emmanuel Macron, prezident Prankrejki, wótwarja na Europiskim młodźiskim festiwale «Fête de l'Europe» na Nowym rynku před Žórowej chramom. / Foto: Jan Woitas/dpa
Emmanuel Macron, prezident Prankrejki, wótwarja na Europiskim młodźiskim festiwale «Fête de l'Europe» na Nowym rynku před Žórowej chramom. / Foto: Jan Woitas/dpa

Frandricks prezident Emmanuel Macron je w Drježdźanach dołhowje před hrozbami ekstremistow w Europje warnował. Demokratija a swoboda běchu samozwaći, rěkaše Macron w póndźelu před drježdźanskim Žórrowym chramom. Po spasenju mury myslěja, zo tajka wětr bě so wšudy rozłoži. «Aleanž skutkujmy dźensa! Schodźmy na fasynaciju pro autoritarnymi režimami. Skutkujmy na illiberalny moment, kotryž zajěmujemy w Europje!»

Mnogo wěrija so, zo chcedźa pjenjeze z Europje, nježli nezawisnosć suda, swobodu tisku, mirotwórstwo kultury, autonomiju universitow. «Tutu tendenca njesta tendenca, je to realnosć w Wugrje. To bě realnosć až k překraskiwym wólbowanjam w Pólskej.» Macron dopurni: «Wšudy w našich demokratijach rastuja te ideje, kotrež so wšudy a wosobliwjě prawa ekstremistow a zwólnje prawa wobedrjeja.»

Macron wakuleše: «Schodźmy nawukać! Naša Europa njewje supermarkt!» Europa njewje najlěpše městno, hdyž stejne rěgły napřizwostije. «Aleanž hač město, kotrež nasłoni so na wertu, kulturu, individualne a politiske swobody.» Wobnowi: «Musy so mocy, zamołwjensćo zaso wopřeć, a tak w každej jězdźe napřeći tutu stronku wětra njedobywarjeja a ekstremistam wotrudnjeć.» Na wrośby a na přičiny wuty trjeba so z jědna Europy respekta rozwać.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖