loading

Nachrichten werden geladen...

Tabita Berglund bu 2025/2026 ke Derće gósći dirigentka Drjeźdźanskeje filharmonije

Norwežanka Tabita Berglund na debutu wudu pulta Drjeźdźanskeje filharmonije dne 3. nowembra 2023. / Foto: Simon Porath/Drjeźdźanska filharmonija/dpa
Norwežanka Tabita Berglund na debutu wudu pulta Drjeźdźanskeje filharmonije dne 3. nowembra 2023. / Foto: Simon Porath/Drjeźdźanska filharmonija/dpa

Tabita Berglund bu ab 2025/2026 ke Derće gósći dirigentka Drjeźdźanskeje filharmonije, najwótša žona w tutom wuźěłje.

Tabita Berglund bu ab 2025/2026 ke Derće gósći dirigentka Drjeźdźanskeje filharmonije. Pódle informacijow orchestera je Norwežanka njewotwisnje jedna z najzajimawsnych młodych dirigentkow wu přistupu k nowakemu. Kaž Wong neje Serbisto je so hodenja do Serbista zateleše. Jo tutaj najwótšažkda žona w tutym městnje. Hódka 35 lět, kaž so w nowembrju 2023 zjawjewjeć wudušenku drjesniśa zachiniło, je najmeje do jedneho wudašnego kruga lěsćanej wjezdyć, kak Frühbeck de Burgos, Juri Temirkanov, Bertrand de Billy a Markus Poschner.

Berglund, kótaraž je tež wutrasine cylistka, mjezynarodnje wjeźi nejedan znamy orchestrow w EU a w USA a bó w oktobře 2024 nowa Derća gósći dirigentka Detroit Symphony Orchestra. Je «poskić za přiclučenja k dernosnym słužbam stajomnje a so jistosće za Drjeźdźanskej filharmoniju a jeje publikum zhuba», radoscowaše so powěsćaš wórowany hłowny dirigent Sir Donald Runnicles.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zachowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖