loading

Nachrichten werden geladen...

Sanierung des Käthe Kollwitz Hausu Moritzburg přećiwo statniske premjechanje podpěrowan

Der barocke Rüdenhof des Käthe Kollwitz Haus am Schlossteich. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Der barocke Rüdenhof des Käthe Kollwitz Haus am Schlossteich. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Die Stiftung erhält 100.000 Euro für dringende Baumaßnahmen und Erweiterung des Andenkens an Käthe Kollwitz.

Stiftung Käthe Kollwitz Haus w Moritzburg ma dobywa 100.000 eurow ze statniske preměnje za saněrowanje někdyšeho žiwjenskeho a smjerćenskeho místa znateje wočerawjenki. Z tym pjenjezom so podpěrowanja nala tofterne wuwirowanske dźěłanske zwoprawy na Rüdenhofe a pamić na »wulkotnu grafičarku a plastikarku« wočerawa. Podle kulturoweho ministerstwa ma so mjedźe hinak nastać archiw, kotrež wuspěwa na muséalnu wobchowu. Dotal so w mějerach přecołnjećow rozšěrjeć a nowustwo domostwa pówinnje. Wobchadne kodžiny saněrowanja za wobchadnje 140.500 eurow so daloko teke wókurowańskim regionom a gmejnju wobchaduje.

Rüdenhof z 18. lětstotka je podajom so po wosadźe jedini nowobjenaty dom, w kotrymž Kollwitz (1867-1945) z Königsberga pódźiwowaše. Prěnc Ernst Heinrich, syn posledneje saskowskeje kraleje a znajomcy jejejejeje wotwěrjeńskeho pódnjoł, je dowolnik z Berlinje wukónebnůnu dypdobny dwě stawo wutžerka wódawa. Póbyś je so nad 9 měsace awummakł, wót 20. julija 1944 hač do swojejeje smjerći dnja 22. aprila 1945. Wót 1995 so tam serbscy stowanjowarju pód wuźe na wotwěrjenje pamiću njewiwa, z dźěłami, pismami, pamićowymi zwokonmi a přejećelowanjami.

Awrisj 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zastupowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖