loading

Nachrichten werden geladen...

Muzej woprawa porcelanowe wazy z Kangxi-ery přećelam Ottmara Edwina Straussa

«Němske centrum za wutřubow wobłady» čita na znamjence. / Z wobrazka: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
«Němske centrum za wutřubow wobłady» čita na znamjence. / Z wobrazka: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Muzeum města Glauchau woprawa tři porcelanowe wazy z Kangxi-ery ze swojeje kolekcije na přećelow judeiskoho industrielnika Ottmara Edwina Straussa.

Muzeum města Glauchau woprawa tři porcelanowe wazy z Kangxi-ery ze swojeje kolekcije na přećelow Ottmara Edwina Straussa (1878-1941), kotrejs so duchownje pobude jeńcowa zapřećene kulturne a kunske dobro hač warhane NS-purěnjowe, informěruje město. Najwětša woprawa je na 28. měje w festiwnym salskim zamka Hinterglauchau móžna.

Azijowske wazy měli podle swidrjenjow ze zbiśa drje Paul Geipel z Drježdźanow. On je městu Glauchau hini pohotne čast swojeje zbiśe zanechował - wěcej ako 14.000 předmjetow. W projekće je prowenjenca wjace hač 300 předmjetow badał - we wšeho z porcelanačow přez grafiki a knigi až k historiskim zbranjam a bronzam.

Wazy, kotrež nětk woprawuja, mělisu wupraji póz na kuńcowinskej sćele Augusta Silnjeje, ale bychu 1919/1920 wołbane z Drježańskeje wobchada porcelanow zwězanej s poswěcowaniem Pudy po wobładywaću. 1931 so hač póstojnje k Straussowemu zbiśu snićeju. Je jela woł, nimo hižo za swóju wućichu z naciskom-NSR a za tuše ričace Reichsfluchtsteuer na přinožku srjedstwje hač. Pśez aukcijne dwórnišćo sněpi su potym do Geipeloweje wótběru pśiwabły.

Autorske prawo 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawo woprawdźene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖