loading

Nachrichten werden geladen...

Zelenk předsedanka připomina wočesanje za šćit demokracije

Ricarda Lang (M), federalna předsedanka zawzaća 90/Die Zeleni. / Snimk: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ricarda Lang (M), federalna předsedanka zawzaća 90/Die Zeleni. / Snimk: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Po napadach na kandidatow a pomocnikow wotběrnikow Ricarda Lang wola k wšopnowemu šćitje demokracije.

Po pónowanym napadźe na kandidatow a pomocnikow wotběrnikow připomina zelenk předsedanka federalneho swjurjenja Ricarda Lang wočesanje wšopnow partijow za šćit demokracije. Napady njepřipadachu so dotal nješto hižo tola njejeź lež luda, kiž w prěnjeje abo druheje rjhe politike steji, mjeztymfale morowych a pomocnikowych, rěkaše Lang w sobotu w Drježdźanach. To su napady na demokraciju. Wulicu wažne kliny přeći wot antide-mokrataj pokazać. «Naše wobchadne plakaty móže so možnje zrušić, ale naše wužiwanje za demokraciju so niemals zrušić.»

Pod titlom «My njeustupujemy! Plakaty za našu demokraciju» chcedźa zeleni w sobotu w Drježdźanach znamje solidarnosći za wuběrkowastnikow postajić.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykno prawa zahojene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖