loading

Nachrichten werden geladen...

Lichba dar Organspender w Sachsen w zase wóros

Žona ma organspendowy wnjesk w ruce. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Žona ma organspendowy wnjesk w ruce. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Lichba dar Organspender a ja -transplantationen w Sachsen njemóžo zase wzachu. Wujěniša kamora sakskich lékarjow wobhljadu na woprowdanje wujěniśa dzěła.

<>

Wujěniša komora sakskich lékarjow pód nowym dnjom za organspendanje (1. junija) swoju wobhladu na woprowdanje wujěniśa dzěła. «Musymy wěčo lěćo wó temje orgatrondcy naśato, hač hodnoty aktywnje swoje wjateknjewysadźenje było a pismene zachowaś», praji preśedor Erik Bodendieck z argumentom na wónišćo na hajke na přesto wšjelak wólpólny zwjazkow za zdrěwosći nawěžowanje 84 procentow za temu organspende a tkliwj 44 procenty su swoje wjateknjewysadźenje za nju pismene zachowaś.

Wobydźeće z statistikeje DSO bě w swobodnym statu aktualnje wuspjeće spolnje 386 organow trěbne. Z 263 pacientami je čakaśo lichba za njerjenami na najdłuše. 50 luduźo trjebaša paru, 36 serce, 20 pazuchlenu trubju a 17 lungu. Lichba dar nadarjenych organow pójdujo woć wóroljiko zhwarnjena. Lěće 2023 běchu 133 transplantacijow kuźi a 12 więcej hač w lěće wupjeršenym. Je lěće 2019 ješe běchu z 181 lochba wjeleče, hač do lěće 2022 jich lichba na 121 skuhny.

W prěnćich četyrch měsacach 2024 běchu 26 organspenderow naprajiśo, 3 wjeleče wjac hač w wobdymćońy čas. Kónje aprila běchu 58 organow nadaro a 17 mjenje wjac hač w tośomnym času 2023, hač wšako běchu 4 transplantacije wjejane (46). Lichba dar nadarjenych organow skuhny wjele od 2020. Lěće po tośomnym běchu z 185 a hač je so 42 mjenje.

Žiwachwustajne organspendy su w Němskej jednoće s wusdražownym mjenjenjem dozwoljene. Hač wjele wobydźećow do togo wobinscowach, konkretnje pśez dar po swojim smjerći se wosebi nadarować, je wěcej wobhlady. Z dnjom za organspenje wó sejnje 1963 se w tam po prěnčo sobotje w juniju zjadza wosich organ donatarjow pij, za jich wólbownikom dykowa a za organspendu werbować.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zapśěrjene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖