loading

Nachrichten werden geladen...

Sachska krajowa prokuratura wobydla wplywy kanabisowe legalizacije na starych haldałach

Akten leža před procesom na stolach krajskeho suda. / Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolowe zobrazowanje
Akten leža před procesom na stolach krajskeho suda. / Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolowe zobrazowanje

Sachska krajowa prokuratura wobydla naweho zakona na 29.000 starych haldałach z přetrjufkach marihuanowymi abo hashischowymi.

Po daloko dotala legalizacija kanabisu wobydla sakska krajowa prokuratura móžne wplywy noweho zakona, kotrež wjace wjelaj wot přichoda aprila, na zawěsanje dotal warjenych pokarow. Kakž Generalna prokuratura Drježdźany na wasku wobjemnje wusadźiła, wosebje 29.000 wuwirowskrežnych zawjedźow za přetrjufki z marihuanom cyrjalskim hashischem wobsadźene su. W tutym bjezachu so 654 wupady, kotrež mósta pokar hyrać, a tak 1006 wupady, při kotrychž je pokar pleśiwje nastajići abo změnić. «Wusadźenja hišće njejsu wotkónčena», rje mówaše wudawk.

Zasadu za wobydlenja je w zakonje zawichrjeny amnestijowy wobchad za stare halda. Wona se woprawja zwłasće za rozukich wuwirowskich rěkaćelstwach, kotrež hišće wózrjadowane su, a wjudowanki, při kotrychž dosć pjenježne pokary njejsu zapłaćene abo woprawje pakłace njejsu absłědźene. Te procesy trjeba hišće raznje wěsti, zo by se wulězło, kaž rěka je přichodna abo častkownje pod chcuwanu amnestiju padnyła.

Awtorske prašenje 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja za wobradźenje

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖