loading

Nachrichten werden geladen...

Wěcej pjenjazow za wędradłowanske a pielgrimske projekty w Sachsej

Pony Eddie ćež pola stareho konjseruja, kótaryž služi jako spad dla pielgrimow. / Wobraz: Jan Woitas/dpa
Pony Eddie ćež pola stareho konjseruja, kótaryž služi jako spad dla pielgrimow. / Wobraz: Jan Woitas/dpa

W tym lěće móže Sakska wědradłowanska a pielgrimska akademija spotaj 90 projektow místo pócza 60 za wuskniwjenje a rozšěrjenje zapoda potřebujomneje infrastrukture a nowe nabojki w podpořeć. To móžliwe steji pře nótkawoju pozłoženje finanski z krajskeho kóštka z 100.000 na 150.000 euro, jakoź Landestourismusverband (LTV) w čarnju wusłoź. Potrjeba po neproblemaćišej podpoře pro zaměrje na kostkašku infrastrukturnu je wjelika, rje předsyda Jörg Markert wobźěła.

Pódla LTV je so naś tuto raza napósłednje zbiło 167 napraw ze zećelami, iniciatiwami, komunalnymi, kśěrćanskimi cili zastałosćnymi zjawami, kotrež musy 10 proc. z pójela znošowaś, w cyle wonačneje sumje bliskich 283.000 euro wotběr. Zachwólene budu pódpěry při wjesćach a wobglědnych póstach, nabytki za nocležišća a wodobjažniki - ludy, kiž wob wuskładźenje wědradłow a pielgrimske stezki poradźa - abo wuznamy a informacijowe tablice.

Awtorisk 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zastupjene.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖
Tags:
  • Teilen: