loading

Nachrichten werden geladen...

Mórnica předwidźi němske wětšostwo přećiwo Madźarskej

Mórnica Sissi daje w zoo Lipsk jónu w chim, kiž sy němsku fiju markowana je. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Mórnica Sissi daje w zoo Lipsk jónu w chim, kiž sy němsku fiju markowana je. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Zoo Lipsk je swojich mórnicow po druhim razu jako EM-orakel postarała. Jich prědwidźenje za němsku hru přećiwo Madźarskej je jasnje.

Mórnicy w zoo Lipsk su swóju druhu interwencu jako zwěrjace EM-orakel wupjelniłi - a stajichu sej jasnje za němske wětšostwo přećiwo Madźarskej. Mórnica Sissi je mjezy jednim chimom za Němsku a jednym za Madźarsku wuběrała. Je rjane přecoła jónu «wjelce ze skućbnosću» do němskeho chima přinjesła, powěda dirigent zoa Jorge Junhold. Němska koparska nacionałna mušyna hraje srjedu přećiwo Madźarskej.

Zoo Lipsk je wutory po připozjicowanju hižo nachorowana runu prědu, runu EM-tip mórnicow. Minjenu njedźelu je mórnica Hilla krotko zasobnje rjane za Šotlandsko a rjane za Němsku w jedne wrota jejěła, štož bě jako njewotšěhnjeno rozkładowane. Týmcu bě orakel myłujomne, Němska 5:1 wujewiła.

Tipu přez sym đ njesamjencował a wideo-pomoc postaráł, powěda Junhold. Tu bě było jasnje, zo prěnje račnej po začaku padny je, wót funkcje njepłač wón. Tóncas bě prěnji tip kaliforniskich mórnicow němska wětšostwo pronšoł.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawo zadržane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖