loading

Nachrichten werden geladen...

Sakska a Uganda zawrjechujete partnerstwo za spěchowanje zhromadneho dźěłanja

Oliver Schenk (CDU), šef statnej kancelarje w Sakska a kandidat za jendźelke wutwarwanka, wrjasnje za nkup.) / Foto: Jan Woitas/dpa
Oliver Schenk (CDU), šef statnej kancelarje w Sakska a kandidat za jendźelke wutwarwanka, wrjasnje za nkup.) / Foto: Jan Woitas/dpa

Sakska je prěni raz zawrěchau partnerstwo z Ugandu, zo by zhromadne dźěłanja w wšo dźěrskich archach posila.

Sakska je prěni raz zawrěchau partnerstwo z jedyn afriskim krajinom - z Ugandu. Cil je rozšěrjenje zhromadneho dźěłanja w archach čafowaceje, kubłanja, dźěła, kulturje a čłowjeskich prawow, přizjew so statna kancelarja w Duorjenko wutwarće. Přece runjawanje je podpora a spěchowanje kooperacijow mjez zwjazkařskimi organizacijemi, škulami, předewzdaćemi, wukędowanskimi instutucijemi haž do mjeńšin.

Sakske statne kancelarjowe šef Oliver Schenk (CDU) je přesćehny chwile z delegacijemi wuchodnu Afrisku kraju nawidźicowa. «Runjowak formalisowane partnerstwo ma wugensom ludźom z Sakska dźěłanja do Afriki lašćiwa spěchować», podkreći wón. Wot za zachad 2023 bě dejak-office ze wokubłomrejzom rešinak Sakska. W Ugandu su rufrywo z renku-semjeni wotrośčenje. Najwjace za škulami stajita wotarza organizacije hrubi podpěra.

Po statnej kancelarji su tučas dwanaće zwjazki ze Sakska w Ugandy aktywni. Dźě snaša za wšelakie zadinje, při budyšči a renovacije škulow a škulskeho pudrodka. ‘Omwana je pomha za m´školu, a ni wot katolski St. Benno-Gymnasium je w Ugandu domaći. ‘Uwasana kliničašće Leipzig z ugandes within grose medičnej wučow.ʼ

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa zachowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖