loading

Nachrichten werden geladen...

AfD kritisiert wyšoše partnerow po vylěćenju z ID-Frakcyje w Europalskom parlamentje

Tino Chrupalla, předsyda krajneje AfD. / Foto: Sebastian Willnow/dpa
Tino Chrupalla, předsyda krajneje AfD. / Foto: Sebastian Willnow/dpa

AfD-předsyda Tino Chrupalla wobłubuje sotry partije Marine Le Pen a Giorgia Meloni po vylěćenju z ID-Frakcije w Europalskom parlamentje.

Po vylěćenju AfD z prawicy ID-Frakcyje w Europalskom parlamentje je předsyda strony Tino Chrupalla dosoł sotry partnerow z Italije a Francoskeje ostro kritizował. Wopycenje wšěho wmapažańja partijow Marine Le Pen a Giorgia Meloni je wobłubu wupre jednicu zgłosył w serbskim leženskim zarjade w souschodnje wučerje. Meloni jara jako ministerpremiarka w Italiji za wjace migraciju a wjace honjenje w kupostwu w Ukrajini. «Tohleho melonizowanja z nami jo ničo.» Jogo strona so změniće, zo by so wosobnjeja za druhich wupsałej. «Za nami stoja zase wětšinje němske interesy.»

Frakcyja ID je do čwarta wědomosć z mjenjeniwym wuswječenim wšej šesć AfD-europaabgeordnjenjow wypuščila. W rozsudke je mj. na wobsah přećiwo a „rjade přiwatych přećin, na kotrychž su byłosnja Maxmilian Krah a tak tež njemša delegacija hromady bě. Tohle su na rgowanje wupitani. Předtym hdyž překładni mjertny hidošo wěśarjaństwo Kraha wokrěliły.

Krah steji z Sakskeho a je wotefikat wěrjednik AfD na Europawole počatkom junija. Tehdź stawujo so pak ale ničo w kampanje. Krah je so na dobro swojeje strony z kampanje wotwudnył, rjekny Chrupalla w Glauchau. «Za to mjene so Maxmilianowi Krah.» Zahrałow teke njepřejaša rjadnje: Strona je juzo mnoho krizów přećinila, to je jara „mała krizka“.

Na swojim leženskim zarjadźe chce so sakska AfD nastimu hodźeńcu noweje leženske předsednistwo wulěśić a wybarny program za wulě woprawdźić w septembrje nastupowace wole. K zakonstwa wugrodźnwo měrje zarjadźenski předsyda Jörg Urban na dnjach „swój leženski zarjadźe, Diskusije wo rozmołowach na Kraha wobwzerozeć. „Tohltu leženski zarjadźo jo njeprawidłowy podij, zo w tubje diskusije wokrěli kampanje přećinać našeho wjelewjedneho na woprawdźenju wobwzniskować a teke ni so wopak, zo woprawjałą strona a swoje wubjanje z tohodla zhromaduje Diskusije.“

Leženski zwjaz AfD wo swobodźenim leži je w swobodźenim leži za swobodźenim leži za prasowu fobu źidźen.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa zastupane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖