loading

Nachrichten werden geladen...

Přikrój, muzikale a western - teatr w sezónje Open-Air

Pjeskowcowy skala Rathska bühnjo felsenbühnju. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild
Pjeskowcowy skala Rathska bühnjo felsenbühnju. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

W połojnej horjej na njedźelju maja mnóstwo kóženeho teatroweju wobdźělenje pod wotwerom. A domje so na sezónownu městnost za zo mnóstwo bajanja. Sobu wšěma stajema su wobdźělena.

Saskiska teatrowa su so za lětnu časowu ranutnosćejeje a wraceja so do wótkrytych předstawjenju. Na tajkich je wěčeru rodinny štwór «Pippi a sedm morjow» sezónu w Chemnitzjm woprajił. W Rathenje se přes měsać maja zase zaběra na Freilichtbühnj, teatrowa się 22. junija k Greifensteinam w Krušnych horach wróća. Tam so wuslědźenje Jasmin Sarah Zamani w zmyšlenju «Krabat» sezónu hači. Každoroku so předewšěm štwórnje za wšu rodźinu pod wotwerom nutow předstaji, ale tež romantiski teatrowy a operny material.

Letniske produkcije wobkedźbu so zawsa na wulke zajimjenje, wupjała hłósownja teatrowa Chemnitza Theresa Schultz. Atmosfera pod wotwerom a w lěśe, zwjazana z dźěćacym štwórnjom, kotrež je na wšu rodźinu myslena: «To so zwjesće dobře dowadźe, k nam pokazachu rezerwacije.» Tež teatrowa pri nadchadźejej kulturnej hłownej stolicy Europje ma so na Küchwaldbühnje jubilejowu desatkuuletnu dźensć.

Winnetou a Old Shatterhandom na přichudźiło ma Rathska felsenbühnja w maju do festiwalskeje sezóny w Sächskej Šwicarskej. K źěłacej wutorcowej Hradoł a Richarda Wagnera «Lětajaceho Holandskeho» w impresijach na stalno z doby Elbsaskeje pejzaza wučink móže, tak poda Abehće.

Zdjahlenja za štwórny su wodźeja na Rathenskej wotwernej bühnje, kotrež pilnuja teatrowa statuta, Wojak Pán pochadneho Manuel Schöbel - minjeny lět přez 17.000 witarjow najlěpše stwo. W aktualnej festiwalskej sezónje přidachu so dalše rodźinne klasiki kaž «Zmórjeny serc» a «Petterson a Findus». 73.000 witarjow přichadźachu lětnišo k felsenbühni.

Z kaznym po jedna wulka lětisna produkcija čaka hišća na teatrowach Plauen-Zwickau w lěće. «My pokazujemy so z realnje wělkim widomom. Scenografija a kostume su wobdzahane,» swójbe tłóči hłósownja Carolin Eschenbrenner. To lěto haji muzikalnu premjicu za wšu rodźinu - suwětanje za osm lět: «Snow White a ja», moderne wutorcowane wersije měča Snežnych. Wotewerašć je 3. awgusta w Zwickawje na bühnje k Swončanskemu joku, w Plaunskim parkowym teatrze ma 24. awgusta.

„Z předwje akademiskeje summarskeje pauze haju so bardzo rano w letnej přestawje przedstajić, a po wutorjach po swojej»«, wupyšuje Eschenbrenner. Open-Air-Familjeni teatrowi su w Plauńje a Zwickawje rady. «Wulke chcedźa swoje dźěći z so wuzwjeć.» Něktore předstajenja měli wob hódnjensku publika tak wot 16 hodźinu natečnja. «Sobušilny teatraj»Wuzwuzenki ranje durbi twee herren« małoše předstajo, kotrež je w teatrowym hófe w Plauni a na zamku Schönfels wokrjesu Zwickaw přistajena.

22. junija započinje na Felsenbühnj naturbühnje w Krušnych horach pohódnežideweć powěsninske festiwale. Z «Krabatom» sme pak jedna sorbiska basnja po biednym młynarčeskim baru zabrali, kotrehož so wot pasutórow dämonskeho masterja wuprajił. Dźěćacu hru «Sej njesstrachowaj přeprwač», a opera «Sjerso boki» bjechu tež zase w program naźate, informuje Erzgebirgsko teatrowe a symfoniške předsrědnicy GmbH. Ze smykalu «Monty Python’s Spamalot» a rodźinjenym teatrajom «Wot wupraje njejo, zwopak pobudan», su na tym kaž tak dwe premjery w toś tej sezónje na planje.

Leipziske schauspiel postawa swoju bühnju pod wotwerom tego lěta na dnu grassimuseja. «Do toho leži hrobyšćo a atmosfera z pilarami muzejneho budoja so liči so do naso nowaletneje wampirsteje», rje wupyšuje hłósownja Sarah Schramm. Ta nusy našała «Nosferatu» a ma 15. awgusta premjicu. Tež tu započina aterferenje dopóty, hač do septembra. Na tym muzejnym hórje budu měć 200 witarjow speceje.

Na naturbühnje Bad Elster - najstaršejeje swojeje so w Sakskej - hraja so 27 hłownych zjawjenju lětnjeje sezóny na znamjenju 700 lětsa městnjeja, swěruje Stephan Seitz z Chursaciskeje veranstaltiskeje GmbH. «My pokazujemy opery, muzikaly, basneklasiki abo komediju.» Do toho su so to lěto kooperacije z Landesbühnami Sachsen, Semperoperu Drježdźan, Severogodnim teatrom z čěskeho Ústí nad Labem a karlowarskim symfoniškim orchesterom na planje pohnuli.

1911 so wočinje naturbühnja w lěśu nad kóždźeńcom kurortu. Wždyšim wěku se skronu, hač so před hač dźewinsći lětami wotwatrachowa - z wotmadwanom do wusuna zmóženym dachom za 1500 witarjow. Seitz: «Taj kombinacija kultury a přirody je wosebje jedinstwena. Wobstajnje so někedy tak, zo ma so wosy za wutkularnych w lesće zbójescowa.»

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zapřeće

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖