loading

Nachrichten werden geladen...

Sakska chemiska industrija wuwi 3,8 miliardow euro obrat

Jedna instalacija na městnje Wacker Chemie Nünchritz. / Foto: Sebastian Willnow/dpa
Jedna instalacija na městnje Wacker Chemie Nünchritz. / Foto: Sebastian Willnow/dpa

Sakska chemiska industrija doseže 4,5% sakskeho lětnego obrata. Ekonomiski tajemnik statnija zwobraznća wuznamnosć branje.

Sakska chemiska industrija je loni wuwiła obrat z 3,8 miliardow euro. To wotpowěduje přibližnje 4,5 procentam sakskeho lětnego obrata přetwarjaceho prumysla, podawało do ministerstwo za hospodarstwo srjedu. Podle toho je swobodny stat Sakska z přibližnje 8000 praćownikami druhy najwjetši chemiski zaměstnawar we wuchodźe Nimskeje. 

«Chemiska industrija dyrbi hižo w zjawy, ale jeje wuchody su wšudźepřisutne. Stoji na započatku hač awžno wšitkich wutrobnosćerskoje pućow», rjekł Sakski ekonomiski tajemnik statnija Thomas Kralinski srjedu při rozmołwej wotbrasny w Burgśćeć (wokrjes Póni Horne Sakska). Mjeni so mu wšoni spišny, chemisku industriju w Europje, Nimskym a Saksce konkurencěncotnym wothować. 

Wot wobydwak hłownych městnow Wacker w Nünchritz a Dow Olefinverbund w Böhlen woznamjena w Saksce přewodźicnje z prostrednych podnikov. K najwuznamnišim sektoram přinłosće wutworjenje chemiskich organiskich zakładnych substancow a wutworjenje wumjeliny we primarnych formach.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšitke prawa zauwarjene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖