loading

Nachrichten werden geladen...

Niners Chemnitz suksessrěnje w playoffs přeje

Niners-Trener Rodrigo Pastore (l) towarzy Wesley van Beck. Chemnitz je suksessrěnje přejił. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivběr
Niners-Trener Rodrigo Pastore (l) towarzy Wesley van Beck. Chemnitz je suksessrěnje přejił. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivběr

Europe-Cup-Serbow wusad Chemnitz Rasta Vechta ze 83:77 w prěnim wuběłfinalnym dźwělenju přećić. Serbja stol pódło na wuspěch w prědnjej 30 minutowi.

Basketbalistaj Niners Chemnitz suksessrěnje přeje do playoffs za němskeje mistrstwo. Trenjer Rodrigo Pastorejeje manšaft wčera před domiznu kulisu proti Rasta Vechta ze 83:77 (37:34). Najorši dal wuspěch DeAndre Lansdowne (22), Wesley van Beck (17) a Ousman Krubally (11). Za góstow zaso Tommje Kuhse (18) a Chip Flanigan (10) su so najwjace punkty přeponili. Wotkryće druheje stawkowanskeje serije hinak přezběha w Chemnitz w njejełu (19.00 hodź.).

Chemnitzerjej so po 7:10-pozdźělnje wobzetymnjeni wobormowali a přez 12:0-woběžnik na 19:10 (8.) předźělili. Góstowje měli pozdźi wokol wuspěch najwyše na tři punkty skrócić, ale w bjezdźi k neježenjowi w stawu njejdźa. Za serbske wobdźěła so Chemnitzerjej swój wusad rozšěrili. Wot 44:41 (24.) wčeraće Niners přez 13:0-woběžnik na 57:41 (27.) předźělili a wóni so do posledneje časći na 66:47 (30.) pozdźěli. Tež so hišće raz zminowaca so tohodla, kotrež so Vechta na 72:76 (39.) skróciła. Ale Serbja so w kónčneje fazje stawow podžiwu so na cilnoju lince zachować.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zastupjenja

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖