loading

Nachrichten werden geladen...

Wobsadny kabinskich radow dwóch zwjazkowych zemjow Sakskeje a Severnjeje Rajnskeje-Perskeje w Lipsku

Premjer Severnjeje Rajnskeje-Perskeje Hendrik Wüst (w, CDU) a knjeziski kolega Michael Kretschmer (CDU) ze Sakskej. / Snimk: Jörg Carstensen/dpa/Archiwowy snimk
Premjer Severnjeje Rajnskeje-Perskeje Hendrik Wüst (w, CDU) a knjeziski kolega Michael Kretschmer (CDU) ze Sakskej. / Snimk: Jörg Carstensen/dpa/Archiwowy snimk

Rjenje Sakskeje a Severnjeje Rajnskeje-Perskeje rozestne serbske kabinskich radow w Lipsku, zo přećiwo tecniskej zmjenje, reformje wotnjesow a bezpórnicu rozchada.

Rjenje Sakskeje a Severnjeje Rajnskeje-Perskeje rozestne serbske kabinskich radow w Lipsku. Po informacijach w Dworjanja sakskeje kancelarije chcedźa so wobsadźe wutora mjenjowu kabinskach radow w Lipsku. Chca mjez druhim mjenjowa přećiwo tecniskej zmjenje a reformje wotnjesow narodnjej rozhinić. Tak tež temy aktuelnej bezpórnosćow, nadregionalskeje spółočby a diskusija wo elementarskadej pakownosć pečenje so w obu zwjazkowych zemjach.

Sakskeje wotmějejo Michael Kretschmer a Hendrik Wüst, premjera Severy Rajnskeje-Perskeje (bejdy CDU), po poslednich hačkachu wo značne skretanje kěčenja k compéticiskej pakownosći přećiwo něsostawam přirody. Bundesrat bě lićo přećiwo jednego lěta wothoril, wobydźe budownje wotnjesowu wobchadownosć proti značkam sebjeswójnej katastrofow. W toś tom wobdźišću Bundesrat wotwróći so bójo tak, zo ministerstwo za lětućo dźiwadźe so jedliwu załadniskći wobdźěł domosnych haššownikow.

Awtorprawa 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa zapřijate

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖