loading

Nachrichten werden geladen...

Naprawa rumo: Sakski přichodźenski rad spěwa na dary

Hleda na jedno přichodźawnyske dźěło w Lipsku. / Foto: Sebastian Willnow/dpa
Hleda na jedno přichodźawnyske dźěło w Lipsku. / Foto: Sebastian Willnow/dpa

Přećiwo pozadku jasneho naprawa ruma při europskich a komunalnych wólbach chce Sakski přichodźenski rad k swětowemu přichodźenskim dnju (20. junija) akciju darow zahajić. Cil kampanje «100 plus x» je, do kraja krajnech wólbow 1. septembra znajmjeńšo 100 nowych długotowařnych darowarjow zyskować, rozkazaše zajimanje w pjatk we wroće. Sakski přichodźenski rad wobswinuje so wot 1991 za prawa ludźi na běhu. To chce tež w přichodnosći činić - «dale populišćinskim náladowakom přećiwo běžemnym».

Při kampanji maja wjacore znate wosobstwa wobdźěłować, kotrež maja dźěl přediwstupować dru kako dom přediwstupownej podpěry zajimanja zakosćić. «Redowobne dary pomhaja, zeby długodobnje njeskotčnje wot statneho poddawkowanja zbyć», rozkaza zajimanje. Přez naprawa rumo je bylo powšitnzawki podpěra za integracijske projekty hišće njewužiwnosći a tež na krajnej runi hlada organizacija sej za najafći krajne wólby. «Čakamy na kolesć w finansowanjach projektow integracije», dodaše kaj putno. Jeli so po wólbach projekty w masninstwu zpomorjeja, wukonaja so dla woprosej enskej nože přichodników.

Akorat nětko je wažne, wostajiću tež a zasady ludowych praw bronić, taj přichodźenski rad. Pod wobwzěłani UN-Fľüchtlingshilfswerks UNHCR jelen om dosewjotego změrje 120 milionow ludźi přećiwo globalnym krizis.

Kopsus 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa wobsjuna

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖