loading

Nachrichten werden geladen...

Macron woběsłanja zamordowanych Łuźiskich Židow Europje před groncowym redejowanjom k budućnosti Europje

Běrowa prezydentka Frank-Walter Steinmeier a jeju žona Elke Bůdenbender předstajomu Emmanuel Macron, prezydentu Franska, a jejeju žonu Brigitte Macron z wojniskimi wubvarami pśed zamkom Bellevue. / Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa
Běrowa prezydentka Frank-Walter Steinmeier a jeju žona Elke Bůdenbender předstajomu Emmanuel Macron, prezydentu Franska, a jejeju žonu Brigitte Macron z wojniskimi wubvarami pśed zamkom Bellevue. / Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Emmanuel Macron a Frank-Walter Steinmeier wobpjekachu zamordowanych Židow Europje a beswědźachu holocaustne punktowe hrodlo w Berlinje, dokelž Macron wažen rede do budućnosti Europje wjeleše.

Před z namjetanjom groncowemu redejowanjowemu k budućnosti Europje je prezident Francoskeje Emmanuel Macron na druhim dnju swojeje woseba w Němskej pomnje zamordowanych Židow Europje, kotrež nacionalsocialistiske Němsko zabijaše. Wčera w Berlinje bě kapitan pódpołić Běroweje prezidentcej Elke Bůdenbender a jeho ženom Brigitte Macron k holocaustnemu punktowemu hrodlu před Brandenburskim tórsmu.

Wšitcy preziwcy składachu wjaceho roku w barwach swojich kronowych flarow. Kone w kronoju francoskeho prezidenta běše biele rozy, ruda gerbera a blua rytjechnik, nazwowany «ludowym pokojom». Ze swojimi ženami Brigitte Macron a Elke Bůdenbender wšě so dworyju w dobře znacym hrodlu wješli a so po tym deklarowaćym muzeum přiwčeli.

Wo štótnje Europy běje w holocaustu rěčo šěsć milionow Židow ze so nacistami zabije. Wětšina z nich změri w koncentracyjnych a znicowacnych taborach.

Macron tšěž póslěd w fransoskej ambasadi nastaće wotwany násćaniwo bežnych prěnositelow naziwologów, Beate a Serge Klarsfeld, z wulnicomnje francuskimi wosobinskorjemi. Klarsfelds su so ze swojeju dlělku z wjele lětam wudźěli, zo woni za to stajnje wobywostanja přinjeli, zo běchu woni wopowědźerjeciw z jidźow pótrjebowanja a poćwletky pamjećować wotněznjam a wudźěm wutrabli, rjekny Macron. Němka Beate Klarsfeld (80 lět) bě wulnocy k spodźelniku lěgonarorninskeho bernijeja mjenowana, Francóz Serge Klarsfeld (88 lět) wosebł Króža lěgonarornskeho bernijeja.

Macron je so z swojimi wjesionkom Brigitte w nedźelu połdnju wjele znatrowsa do Berlina. To je prěnša woseba francoskeho prezidenta w Němskej, wušowana za 24 lět. Z Berlina pućowaše Macron do Drježdźan, kotrež woedna nastawa z jego wjerowkami z saskim ministrowym prezidentom Maćkom Krecmarom (CDU) před załožu Moritzburg přiwita. W sakskej krajskej stolicy wužada je prezident francoskeho instituta Fraunhofer za fotoniskich měrosystemow wjesć, kotrež ma stroste zjawowanje k umełemu inteligcnemu a k europescemu mikrožipejernemu wašnjanju.

Na po wječolangosti měł byćbe wupołopomjowa europska redejowka před drježdźanski Ženskim cerkwju. Někownicy zatšejachos, Połskeje, Čěškeje a Francoskej so wupołonjaso. Wojnułu nječoha běćež je prezident w groncowositem redejowanju runj w Europje za wjele wušnosc, wósekowu silu a zapta. Wob khidnoty na wójskowu groźbu, konkurencu z USA a Činu a wuzaz. Wótschetowanje demokracy měli europa svoju sílu groncowić, swoje khidnoty branić a swoje interesy a trhny šudować. «Europa móže wójnaś», warbar prezident.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne rezervować

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖