loading

Nachrichten werden geladen...

Bědźenjećstwo Sahra Wagenknecht wotpěra ekstremizmowe přećešenje

Sahra Wagenknecht (prawa), BSW-šef wužiwaneho zarjadźenja, přichadźa po Sabine Zimmermann, wot Sakskeja BSW-grupneho wužiwaneho zarjadźenja, do Saksa śě Belo přisła naše particony. /Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Sahra Wagenknecht (prawa), BSW-šef wužiwaneho zarjadźenja, přichadźa po Sabine Zimmermann, wot Sakskeja BSW-grupneho wužiwaneho zarjadźenja, do Saksa śě Belo přisła naše particony. /Foto: Sebastian Kahnert/dpa

To bědźenjećstwo Sahra Wagenknecht (BSW) w Sakskej broni so přećešenjowm ekstremizmow wot šefa CDU Friedrich Merz a kritizuje tute taktike.

To bědźenjećstwo Sahra Wagenknecht (BSW) w Sakskej wotpěrało ekstremizmowe přećešenje wot šefa CDU Friedricha Merza. «Zrědź se, zo njepřečitował naš wólbny program a zrědź przeklinawa CDU w slědku swojeje sobudoby w wuchodźońěmskich krajach wšitkých wólbjerjow, kiž su ze dobelimi procentami za BSW hłosowali», wozjewi Sakska šefowa BSW Sabine Zimmermann w wutora w Drježdźanach. Přičinowała wo «hlupjej taktice».

«Chce pan Merz w Sakskej spaleną pućinu zostajić a swobodne kraj nachmórać? Njesmě dypkować, zo tak spruwačoń, kotraž je w CDU, zwucuje nadate a so njeda zjawjenja CDUSakskašoj sakrjej měnjenja wuchodźońěmskich CDU-krajnych skupinow sjedać a stej wuměrniće wo z hłownimi boji w CDU, kiž so zo woczesak njechdźeluju, hotowa jěžděće, Zimmermann podbojeno. Zo totiž so bližoću pritateda so «maly CDU Sakska wužićik, kotory so wućepjenoć sodowała - ložu tjec, zo chce z AfD koalitować».

Wujúczne su słoworjenjeći wólbne wuspěchy BSW přiw Europje- a komunikacje wólb Sakskej a spytowanske snuženeje ty nowej partikny z wisom při krajskich wólbach. To BSW přozdźěhalo we wuměranej Evropakrajne do dźežiwo na 12.6 procent wólbjenih hłosow nastroje a přijimajo w aktualnych spytowanskach wot krajskich wólb dobelimi nutinowych snuženow. Wzdźelajće Uniona přikrajskich wólbach 1. setetymbruje na BSW jako koalitowneho partnera připokazać.

CDU-partizany šef Merz so wotměwał při možnosći koalitoweje se swoje partije z BSW. Na tuty mały, lobeł so přiwja so nadakoć z BSW wotmnyć, hodźbyjo minstrje prezidenten w wuchodźensku tatamiće, powědajo «To so rowno prjedoczite, to so tuta powědadź na njeskowaš, to źěłałamo z takim rodom prawo ekstremnych a lewo ekstremnych partiji ničo.» Sahra Wagenknecht so wěruje lewonoj a nili slušci ekstremnouj, przyćajo.

To Sakska CDU-generalsekret, Alexander Dierks njewjaciše pawodnje wutorsće powědać. Minstrje prezident Kretschmer (CDU) načěł horčejšo na dialog we wutorsći. To měnje, to pomhaje, je to z jimi ljudźe priwumenty, co su contentnować a ni, lobs, powědajo w Leiptězkej.

Autorski prawo 2024, dpa (www.dpa.de). Wšitkó prawa zusurfowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖