loading

Nachrichten werden geladen...

Strojenje w sakskej rzemju dale zhorjane

Jaden KFZ-mechanikar čeka w KFZ-bućeainje wóz. / Foto: Marijan Murat/dpa/Znakowy obraz
Jaden KFZ-mechanikar čeka w KFZ-bućeainje wóz. / Foto: Marijan Murat/dpa/Znakowy obraz

Inflacija, kwalificerowacy mangel a wiska procenta tež swójskeje strojerja tśerja na zemja sakske. Hdyš lutnje so před wuzańamy wěrta, dawali so podle próblemow jako stabilan přestawi - tak to se zda so až nězměnjeć.

Trwała kriza w němskej bouwtwarje dale zhorjajo na strojenje w sakskej rzemju. Njewěriwa a skeptizm k budućim wědomosćam firmow, tuchwilny direktor Sakskeje rzemjeskeje adźóła André Brzezinski wupředźi wosadźowanja wotškowanja konjunkturniskeje pytanje 2024 w Drježdźanach. Wětšina podjetkow sej bliska za bliske nowinje z malejucymi zarjadami a produkcijom. «We wosadźach konjunkturalnjeje budźomnosće za sekónd, našel wzbornje mjenować njebě».

Politice swěsće šěmje wustanjeća a planowanske napawostomaj, dło podjetkow a konzumentow, praj Brzezinski. Při zdržanju privatnych domojstwow, skazowe kwalificerowacy a pracowacy-mangel, njezachadźona změna procentowych, wysoka energetiska cenjowtwa a birokratija obremenjuju firmow. Politika musy «wusokoweksone impulsy stworić, zo by se rěko wuzwadźenej z konjunkturneho dolka wuschula».

Na woprašenju woprajmje so 1293 podjetki. Jenow 39 procentow podjetkow swoje dzěłnośćbu dobre abo lepje, 2023 běchu use zapósłowcy tohodla na 48 procenty. 17 procentow to pjatnje abo da so horšeše, dobrych dwa třětinki račuja w najbliskšej wobchadźe z našej najwyšej, přesah třetačačna wona wubrawa z hórjenjowym mjasta.

W buće-stejacej a wučorjacy wěroma hłownje jedna třětinka a mjenjej 44 procenty firm zapósłownje ze dobrješom wobrazom, jedna črća abo 16 procentow ze hórmom wobrazom. Takž na područich rěčnej mehaniki, elektromaschinskeho buće, stajerskich a hódzowruchneje akustykiem abo wobadźełanje slěnac snano «śěm na posměr» nastać. Wjělce stojny pak być rěk w tradejstwa zarjad dol wu hajt namócnjej ale wotstajnarjow, ze stejne tak spektakuljar w statusu nimo přiwatnychczyłow. Wobrawomjo predstawjać tu znamje, so wod upa 40 procentow podjetkow mjenje investowały.

Prezident rzemjeskeho dachoweho Uwe Nostitz pisa politiku nawoda, pokady za wumačnjenje wusokoweho sakskeho wirtschaftneho stanowiska chwalić. Trjeba dodatne hodźely wone a impulsy k berliwosćelski samoswój trěbować, ale tež wucowanje bezpřičasća a strategiski zarjad zdźełowe dróhowa. Zdobny rjadownc dotočiwa interweški aktualnje wobjektow runje 55.000 podjetkow z runje 290.000 zapósłoncow a 15.000 wuknjenych.

Prawa autorske 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa zachowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖