loading

Nachrichten werden geladen...

Młodzićela narazichu so ze swojim wótom do zasypnych a zrani so

Na policiskej wóstřeće sebje před zasypnym městom awarbarski pismo dźi. / Foto: Stefan Puchner/dpa/symbolowy wobraz
Na policiskej wóstřeće sebje před zasypnym městom awarbarski pismo dźi. / Foto: Stefan Puchner/dpa/symbolowy wobraz

Dwaj młodzićela su so při awtomobilsku wótrachu w Žodźišow-Korchačach (pótkreis Budyšin) zraniłoj. Kak policija we wutork godźeći, 19 lětni awtowótar je sezony w nedźelu w kóncu kontrolu nad wótom stracił a zacpa so do zasypnych. On a jeho 16 lětny spromnik su ze zranjenjemi do hóspitała přišli. Wótom jo njeješe so daloko jeźił a mósto hačowaksiraća jo bu. Policija škodnju na swójtowi na zawróćiło byłabo na mjeno 8000 euro wěrdo.

Kopijowanska prawa 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa zapřećene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖