loading

Nachrichten werden geladen...

Porstěšenju wróta kasace kecacha - Ministerka doporučaće waksinaciju

Jedna šulerka w şuli w Flensbuřskej swoju ruku při kašlenju před łóžom. / Foto: Angelika Warmuth/dpa
Jedna šulerka w şuli w Flensbuřskej swoju ruku při kašlenju před łóžom. / Foto: Angelika Warmuth/dpa

Gisdnjeće kaž kecachowy fal přijosłospo koronakriž pó slaby, znów wjac w Sersonsku w kecach wobźichaju. Wěcej hač polowa wobźamnych su wróta wumčinam.

W Serbach se wobdźěli po zwjězdnym paketak w lětach koronawirusa zasećića wjacora ludźo na kasac kecachow z. W kraju su do dwurjaneje downjeće 278 porstaw kasac kecachow, přigotny bychu na předminjene lěto 61 porstow, kak ministerstwo za wosoby na wuprašowanje wjesnjaše. Aktualne porstwy so wuprašowam wob tohodla njebychu nje-njewměrne a móžnje běchu se dowšěłi. Tak běchu přeco lěta připowšednymi lětami 2019, lětom před koronakrižom, 805 porstow.

W tutym lěće stoj wělka čěśelka wobźamnych k dalokazanym. Něco wěcej hač polowa wšitkich porstow (52,8 procenta) běchu tak w grupje wusokoćelneho 1 hač 15 lět. To jano bychu w okolnosći k predkorona-lětom (2019: 53,7 procenta). Takž je z didjom dlalesne grupe dźiwórkow (za lětym lětom) w tutej aktuelnej chwilce ze 1,8 procentom wšitkich wobźamnych na překośporstwowy suwisse (2019: 1,9 procenta).

Wočiny ministerstwa je pak to, zo w tym lěće dyrbje spwitchanjej a młodźe a dorosći na kasac wobźamować a mjenje rozkośiće dźiwórkja. Nad gmejnjenym předpandemyšym dopórajkowym efektom móže so k stejenju porstwow přidawać hinak překolowanja. Ministerka za socialne posonki Petra Köpping (SPD) w swjedčenju na to móžni, zo je gušća a zasegurjena waksinacija přeći kecasej k disanja. «Iserske dźiwórki a starši ludźo su podpósni kaž twardemu wustupu k disanowemu směru. Do přiwitkowanja je w swójim swójbu wažno, zo su jich spoilerancy waksiněrowani.»

Kecach je pódlen Robert Kochow-instituta (RKI) wustatkownje wustupnjaźezna wubolina, kótaraž se z kapkandźelnym zarazowanjom přećiśa. Za nwaksiněrbnych je so w njej pó trójach wašnje: W přiwych dwochu až dó padźaša jedyn až dwaj tydźenje mamo zypownjeńske zhony kaž charki a lygi kasac a lehi kaž wod śwawtło woprawje na. W wothudnym stadiju, kótaryž wula cztery až šěć lět, nasta su kaž typiskne spokódnje kache, kótarejžo w spěwanju a - zwłasćo pře dźiwórki - ôpučowanje móžno kaž. Takž w toj fazje je gorje ličbje njerazne. W tróćim stadiju wjele sotkinjała. Znakowny kasac móž tež dny přetrajować.

Podlažej a dorosće a mólšino waksiněrjenych didow najwjele ni da se kaž přećiśnostny kacach. Gorje je tenka k skašlenju ale přeći dźiwórki. Komplikacije, najwjele skutkownjequezne, móže tak tež k lóngownym zaraźenjam kabowanje, prědewšim kaž kopyczow. To móže kaž kardiologrow namachok z wšemi chorymi a staršimi přeznamkać.

Kopytina 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa nošane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖