loading

Nachrichten werden geladen...

Dulig: Unilever musi fabriku w Auerbach na duchownje zabezpečić

Logo wudawarne w Unilever je w centrownej wudawarne Unilevera Němska wobhladować. / Foto: Daniel Reinhardt/dpa
Logo wudawarne w Unilever je w centrownej wudawarne Unilevera Němska wobhladować. / Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Ministr za wirtschaft Martin Dulig (SPD) je na spisej wobrazył, zož je potrjewa, zo se w fabrice Auerbach woglědało wogromnym wocku wogromnje zachować. Standort je wužitkowny a naryčny, betonowaše woźesty wosadźa wjele tajne. «Ludźi potrjebuja nětko duchownosć, zo je zabezpečeny. To ce wobchadžu wot Unilevera.»

Konzern je na lěto načasa pućał, dokelž chcedźe 80 městow w toj wobrobu skrótować. Přibližnje 175 wudawarne prawijo mjez druhim tole, zo zagotowuja sałatny glut. Argumentowa so tohodla se z padawanjom poptejki po takich suchich produkatach.

Po wurje na směćenstwo a změstrownje Nahrung-Genuss-Gaststätten wotwołanym presowanim je koncern mejaśle tehcendź keco zwróćić. W apkanskejn póždnjo wotpławił, zož w Auerbach do kónca lěta 2026 desat milionow euro přećiwi. Wobrok bě přeciwum zudźěłany do kompetencycenterja za snackprodukty - z dodatkowym pórodznym pódajom. Z nowym konceptom je možno jenu pućow wutrobnje złogować a to beś betrieblich přičinywane zwólnjenja pódźeć.

To je w prěnje lince wučonstwo tych zhromadnych, rjekny Dulig wopytow. Przypadek pokazujo zakónnjenje podjetkowniskeho zpřiwzaća. «Zpřiwzaćo je najwědźenje hodźiny.» Wudawarjo maja wjele wotwosow z swojimi przedewzaćemi. «Tutu resorsu wužiwać je jednorjadnje zdrowo», betonoše so ten socialdemokrat.

Awtoprawa 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zapřećene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖