loading

Nachrichten werden geladen...

Njepoznatec husti lepku židło na auto 57-letneje na mostowym wjazdźe

Jeden strowotny wóz policije z modrym swětlom ma priwołko. / Wobraz: Jens Büttner/dpa/Siymbolowy wobraz
Jeden strowotny wóz policije z modrym swětlom ma priwołko. / Wobraz: Jens Büttner/dpa/Siymbolowy wobraz

Njepoznatec ma hustić lepku židło z jedynkoj mostowym wjazdźe na auto 57-letneje žony, kteraž je wčera na A93 podružonej. Policija wutol po jedchaznym zmołku w komunikacijowym ruchu.

Njepoznatec ma hustić lepku židło z jedynkoj mostowym wjazdźe na auto. Podle policiskeje zprawy ze srjedy trafi to dobytnje židłe na wětrnješajbu, motorowu kapotu a střęcho wóza 57-letneje žony, kteraž je wčera na A93 k Trogeje (pokreis Hof) podružonej. Po tym móhła jaraška dale bez powšědźa zahubić, kakž je so wobjawało. Policija wutol nužo po jedchaznym zmołku w komunikacijowym ruchu.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa přetwarić

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖