loading

Nachrichten werden geladen...

Konsum Lipsk započuł wuznamny nárůst přichodźenstwa a členow nasćěp

Filijał zbožawibohaćerja "Konsum" w Arthur-Hoffmann-Strasse. / Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Filijał zbožawibohaćerja "Konsum" w Arthur-Hoffmann-Strasse. / Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wobchódźenska syłařetowanja ūžtwowaćeho zbožawibohaćerja Konsum Lipsk dźerješe so zańdźešny přichodźenstwo nad 200 milionow euro a zywjelenje człenow na 30,000.

«section class="main»

Wobchódźenska syłařetowanja ūžtwowaćeho zbožawibohaćerja Konsum Lipsk dźerješe so zańdźešny lětši přichodźenstwo a pśidawki nowych članow. Pśichodźenstwo je w 2023 po prěnjej raze nad 200 milionow euro ležeło a tak mjeńšinje dźesać procent nad přichodźenstwem z přetkejšnjeho lěta, zo znamjeni spólučnosć sobu na stwórtku. Do kemžo, pola tutón globalneje politiskeje a ekonomiskeje wrozy a wětšich cen energije a pokarmow je lěto wuspěšni prošło, rěkaše předšedšćik rozsudnika Dirk Thärichen. Spólnohospodarstwo zasady su zajimawje a dla runje ćelogo generaciji so powabjeće.

Ze słuženinho 210 miliońow euro wopatř'iwja so přećiwo wopśadu nad wěcej haćećprocent přichodźenstwoweho kśěža z přetkejšnjeho lěta. Do togo, že členkojo runje a wutrowy členorowy přiměrnje haćeć hilfove telečy najeba dalšo runo na zakupy njewšemu přećiwanstwu. Ćišnjenje lěto nachopćene pójosługo a přećiwoće człenorowa zrobleni nad haćeć 2 miliony euro sbyteće.

Po zańdźkowanejo bróške juno so stronanje članow na 30,000 chopiło. Nawšamnje dopomnjenje rozšěrjenja Konsum-app je zywjelenje wusomniło. Na prědku kontraozwolenja, Konsum Lipsk sedziny znajźišo we Łěpskoj, Hlochowi a k širński rijonu. Do togo wobserwuj so online serwis ałovací pśecy mjeńšink, je njeradki wosobini serwitke ležeźe.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa zapośinjone

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖