loading

Nachrichten werden geladen...

AfD-Spita nadźiwki: Po wuběrach partnerja po wułyśe najdźu

AfD-horncarje Alice Weidel a Tino Chrupalla. / Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
AfD-horncarje Alice Weidel a Tino Chrupalla. / Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

AfD-Spita nadźiwki po wuběrach AfD-hornicow z prawicowym ID-frakciju w Europalehacy na to, zo po Europawułby njepoznaty na ewropskej wobšoće stać. «My mamy wobdźěłanje ID-frakcije k znošenju. Ale njejsme serbsce na wuběrski wječer a na nastaće dnje», wobjasnja kubłãnje partijskich wodźow Alice Weidel a Tino Chrupalla w četkólniku w Berlinje.

AfD wutsewa z pósilnjum delegatom za mócnje frakcije w Europalskim parlamentje. «Aby móžnje w Bruselu politisce wotruděć, je trjeba dźěłanje z bliskimi partiemi nezbedne. Jutřež jelemy so, zo w nowem wuładnistwowskim pěrjodźe tež našo bjesměrnju partnerja na boku», namjeti Weidel a Chrupalla.

Před tym pak subotuj AfD-europahornicy ze prawicowym ID-frakciju w Europalehacy wotwurjeni bóstaj bóstaj. Wopraje wo tohodla mjenujo Frakcionski manager Marco Zanni mósty potrjebne podpěru zmóžił, rjekli „njewěšela frakcionski wertowniki četkólnika Němskeje źenske-slěvarsćowy w Bruselu. Před tym někotři nastawki idi AfD a kandidata na wuběr Europy Maximilian Krah k soškomu kritike steji bóstaj».

COPYRIGHT 2024, dpa (www.dpa.de). Wše prawa dotala

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖