loading

Nachrichten werden geladen...

AfD jasny wósob w Europskich wólbach w Sakskej

Jaden pómožnik pada hłosowanske listy k ščitanskemu spočiće za europaski parlament hač kupa. / Foto: Jan Woitas/dpa
Jaden pómožnik pada hłosowanske listy k ščitanskemu spočiće za europaski parlament hač kupa. / Foto: Jan Woitas/dpa

AfD zwěri z 37,9% głosow w Sakskej. CDU a BSW na nimo-swědźe. Zeleni ze 2,7% rozmyšlani

Při Europskich wólkach w Sakskej wšo wukončenjuje na jasny wósob wóboru AfD. Krotce před 22.00 hodź. był Parties z 37,9 proc. głosow a tak ma so wuspěšnje zjawnjeńcy wob zjawnišću 2019 (25,3 proc.) přiwuskny. Wulki rozdźěl před nim ma Ministerpředsyda Michael Kretschmer CDU z 23,9 procentami a tak trochu wěcej hač před pěś lětami (23,0 procenta). Dwuwobraznosć dawo jako třěća partyja noviki na wałowniku: społuzwonka Sahra Wagenknechta (BSW) z 13,0 procentami.

AfD-krajowy wočad Jörg Urban jo sej preventiwne na wusokim jutišu swojeje partije přejeł. «My smo něhdźe dwećelna krajnja zajerada w Němskej stać.», rjeknyše jo w nedźelu wočo. Pře toho soj so dźiwo raži nadźijowa. «Dobry je tak, zo su ekososialistenki zelenych dramatičnje spadli.» Tute wuslědok jeho partiju njeje móhny, konstatowaše sakska listowska zelenych najrjeR Anna Cavazzini. «My smo drje za našimi móžnosćemi zostali.» Nětřeba je nětko konstěrowaś, kak soj naša partyja wupornje z wašowymi temami zase wěcej prednihnyć móže.

W nastupnisnje soładjenju landowneho wólenskeho woćelsa trjeba wuslědki zelenych najprěd znajźeś - so so njeje wopśimliwje pod dźělenym. Při tośowatnistaj zachopnjašo so na 2,7 procentach (2019: 10,3). Kanzlerksa parti SPD dosahnyše w Sakskej naž sej na hišći 5,4 procent (8,6), Lewica 3,4 (11,7) a Swobodni wybjerarjo 2,9 (2,9).

Do tutom běchu 322 z 418 gmejnami w Sakskej spočítani - wob někotrych 40 procentach wałoźochtych. Njeje so do dźensa wuslědkow trjoch wělkich měst Chěmnicy, Drježdźan a Lipska pśeplutowano.

Z wuslědkej za swoju SPD njepřeješe so sakska najwostupanja Matthias Ecke po prwych nimo-sćerah na stawiznjenje wótswětowych. Ecke hišći wulki napor wowódkow a wówpiskujeś wopytomny był. «To był najwětki swójbor, kotrymjź smo mjemy dowopryli - z napadami wobwěrbski a fiziskimi. To je jedno wyša wózwažnosć za demokraciju. To mamy rjadźje a wulowarjeś, tak zo my dorowadnych pštawanjkow trefjemy.»

Ecke sej pak nadźijowa kaž na swój přisadni wopśěg do Europskeho parlamenta a rósnu wułožbu. Wótswětowa wuslědok AfD wužiwa poćahy. AfD je jasne pod pśewědnymi wertowanjemi zostanała, pak jeno přiwusknjeła. Tak zo hišći pani ke druge partyje hod_bne strategije proti tym wotahny. «Ale rownaž widźěmy, zo ma AfD growanje meje.»

BSW so přez dobry atmosferny wótpad swojej skutrosća wótpśěgida. Zo parti na swojom zastupje wót starta wólsk wopśimliwje pśesahny 5 procenta, było jednožny, rječi sakska BSW-prezidentka Sabine Zimmermann Deutschej presowjej agenciji w Drježdźanu. «Jak so pśep serie, zo je bündnis Sahra Wagenknecht najskerje bólu janwarija, je krótko: My wóčkamy němsku partiju swjedźbu kompetentnje skreći. Wopśimnje woborjo, zo běchu široke politiske kažleby, kotre naći njejsu.»

W wuslědce widźi Žimmermann «string zanedbaća» za krajne wólbam dnja 1. septembra: «Dadźe je za nas klaro. Wólbne wólby dnja 1. septembra 2024 buchu wšo mjena wólbny, hač w lětach pśed stopjetimi lětami buchu bě. So hač wětki lědom wjero, kotreju partiju pśeće wobstajeli wuzwjera.»

W Sakskej běchu w nedźelu rědna 3,3 miliony steji, na jež su jich stajnjenje zjaduchcili. Wólbene so njeje hišći njeje jeno nowe europasko parlament, ale tež lokalne zwjazanych. Při wólbe do europasko parlamenta móža so juzne 16lětni zarjadować.

Prawo na woprawowku 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa přidržane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖