loading

Nachrichten werden geladen...

Turizm we Sakskej: Přiroda, historija a hody jako top-napowědźowarjo

Sněžne faráje  na pist' ze Fichtelberga w Erzbirkaj. / Foto: Sebastian Willnow/dpa/Archivbild
Sněžne faráje na pist' ze Fichtelberga w Erzbirkaj. / Foto: Sebastian Willnow/dpa/Archivbild

Přiroda a krajina zwjazana z městami su nejsylněši napowědźowarjo za Sakski turizm. Taky hody, historija a tradicija činja Swobodny stat Sakska wuhlećo doběra.

Přiroda a krajina zwjazana z městami su nejsylněši napowědźowarjo za Sakski turizm. Taky historija, tradicija a wuznam so hodow, kulturna, wotpočoćna a sportowa ponuka činja Swobodny stat Sakska wuhlećo doběra. To su wot Monthaga w Drježdźanach předłohene wuslědki jedne tak zwanej turistiskeje markowy napowědźowarjoanalizy. Wosobny wuznam ma tuchwilu tema hody, njepynuće ze žane druheje zezwjateje zemy - mjez druhim za horjuže Erzbjergowe nebo Drježdźanskeho Śtrucmarjenca.

Z tutym wucznjej se měje pokać, za čo Sakska jako wuhlećo stoji a što dźě so za turistow přitažliwy. Wona pokazuje, «že rjadowk móžemy už hrać na jónym dźale dobrym puće storjić, ale jo tež snadnje někotare kolesaje nastajjeć a naš profil jasniši; móžeme», hólkajoło ministerka turizma Barbara Klepsch (CDU). Dawk so smě dali analizować a tež wót regionalneje strony wobhladać. Za Turizm Marketinsku Jednočinu Sakska (TMGS) wujadźa «solide wědomosćowe płatno za rozškućowanje, što mi bądźće dalšo turistiske „do łowej niskołuwki“ biwili wochłon΄by», gromadźiło běrje wudź Mojo Patricia Hiebl. Wot silneje turistiskeje marke Sakskej profitujeją wšě destinacije a turistiky zdźelujo w companjo.

Brandmeyer Markenberatung wónnje powjedźach wjedźa přez dźěło wjacorej hańbne interwju'e, by z pověrony, što Sakska z wuhlećem asociěrowone, što jónu atraktiwnu činí a kotře temata, města, wuznamowki, wódajće a wočinkit z pohleda zjownikow... Dołčik kulture, historije, tradicije a wuznam hodow w zapadnjej kąšina wěc dźerźa to. Při wěrjenjech svjetilna Drezdno wot Olodanska, Lipsk a Sakska Šwič nizkome njajpres' so da ISP, níž predachiwany jón býtwarte; Oberviseth for pomitanje zachopanejo k Jóna ako žejč, for zachopanejo západa was oku na potapje.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa zastajene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖