loading

Nachrichten werden geladen...

Europawahl: AfD zadowny, Zeleni a SPD zawěrjeni

Wolbopomocnica klady śwortowe k žostat­kowanju woutyčnych halskich do Europawołbow na stert. / Naprajo: Jan Woitas/dpa
Wolbopomocnica klady śwortowe k žostat­kowanju woutyčnych halskich do Europawołbow na stert. / Naprajo: Jan Woitas/dpa

Sachsen jo woběrazył. Pierwe lěcajdy napóroju wukaza­chu pśedoblěk AfD pśi Europawołbach. Za sowěrje ze CDU w sakskeje wukerojucej Socialdemokraten a zelenych spiš wutrobnje.

Radosć pśi Azijancu za AfD, zawěrjenstwo pśi SPD a Zelenych: Při Europawołbach w njeźelu daj­nowše přeproźenja w Sachsenju maja wobhladowace za AfD na wzaćicy. AfD-krajny cerp Jörg Urban je so južo wuprośił z wuspěchy swojeje strony. «My sme dołhišo dwójnju křify krajnje wuběrjeni», rje móc. Toho je móc wudać. «Rěčne je teke, zo su zeleni ekosocialistenjo dramatiski spadnyli.» To wynik so nje měje zaradowaś, konstatěrowa sakska woběrańska stawna kandydatka Zelenych, Anna Cavazzini. «My wuběrjenske móžnosći dale nad so dowěrjaće.» Tak trěba wo szerje hleść, kak jeju strona wzaće wotwijowaś móhła.

Z wynikom swojeho SPD móže so njezaradować, rje móhla sakska górny kandydat Matthias Ecke po pierwych prjerěčenjach. Ecke je w kampanji w Drježdźanach spadłony a kasombrejny bólejcy móso. «To byše najhladša woběrna kampańa, kiž smo dohaśej zažili - z nawalami na słowo a fizisce. To je za demokraciju wuzwanje. To trjeba póndźaś a wustajeś, zo móžemy za budućnosće pśiwězki prawje lěžki wot toho zwaś.»

Ecke so ale teke z nasym napředne wopśimje do Europiskeho parlamensta a zwěšenej wuběrjenskej bjezbytnosći zaradowaše. Wynik AfD pšěniwaše róznoběź mo. AfD jo jasne mjezy swójimi mjezčasnemi ańki wupadnjen-dźi spadłajo, móžašo pak róznje strateje k tomu ześpěšić: «Ale wěru teke, zo ma wuspěch AfD swoje granicy.»

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zastrjone

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖
Tags:
  • Teilen: