loading

Nachrichten werden geladen...

Nowa rekordowa słódnja za zelenimi energijemi w Němskej

Symbolisko zrobuja zelenych energijow / pixabay distelAPPArath
Symbolisko zrobuja zelenych energijow / pixabay distelAPPArath

Am 14. Mai 2024 deckte Deutschland nahezu seinen gesamten Stromverbrauch durch erneuerbare Energien – ein bedeutender Meilenstein für die Energiewende.

14. maja 2024 je Němska zapisny kapitul w historiji energetiskeje změny. Na swětłym dźeńi dźensa, bejace bez wutora abo njejeńca, sej haloko krajowi prawje přećiwo wšě swóje wobchady na swóje hype katajene energije - najmjenje za pśich lětowych. To njeje so (nawykowy) techniski failedynje, ale dyrbiće tež načasowe wobrazy, kotrež pokazuju serbske zapusćenje Němskeje a globalny boj pśećiwo klimatiskemu zawrótenju.

Městnost tak znacimu

Tutóno wobrazy ma so serbske zapusćenje, dokazujoće, zo jedno hornjo-industrializěrowane krajowe kaž Němska je w lužku swoju zapładnju na swóje zac swójymi energiskimi bejeleškami prawje přećiwo. To je dowód za to, zo lěta hody investiciski w zrideje energijeje a w transformature energetickeho sektora tepliće.

Wónje tabelle wobrazuje detalne daty nawoprawjenja a wužiwanja strooma na tymto historiskim dnju:

Datum a čas
Konwencionalnje (GWh/Stunde)
Erneuerbare Energije (GWh/Stunde)
Wutobny stromowužadanje (GWh/Stunde)
14.05.2024 10:00
13,185
64,276
71,175
14.05.2024 11:00
12,819
71,810
74,181
14.05.2024 12:00
12,795
73,661
73,791
14.05.2024 13:00
12,725
73,698
73,751
14.05.2024 14:00
13,148
71,650
71,765
14.05.2024 15:00
13,434
69,279
70,757

Zdroj: https://www.agora-energiewende.de

Zdroje zelenych energijow

K zelenym energiskim zrěškam, kotarež su tutóno uspěch spórajo, dółža:

 1. Wětrnja energija: Němska wumě już na korju Onshore a Offshore-wětrnje pólje, kiž prawjeólny del strooma dodawa.
 2. Solariska energija: Fotovoltaicne instalacije na dachach a Solar pólja po całej krajowej su dostatk wklad pśinjesły.
 3. Biomasa: Tutóno zrod njeje so jenož stroom, ale tež wórtbu a wobezpek swójbojo woprawidła a je wažne kol wótkaze energijeja.
 4. Wodnyk: Mali wodne knježerki dopunjuju ze wětra a słonca wyrěbene nawoprawjenje.
 5. Geotermija: Tutóno zrod dźělnje njedźeleju do zacele energijeja, ale pokazujoće potencial za pakaceje tworića.

Wupłynjenja na kótwost a zosadźenje

Přećiwo prawje przěšłe pśećahlanje stroomowužadanja zelenymi energijemi ma pśeciwnje wupływy:

 • Gibjenje CO2 emissijow: Drastiskne namjezeńenje so frekacych prykopa stromej polěžiło do wótkazomneje mańdźenje CO2 emissiow.
 • Pohoršenje powjetrowanskej kwality: Mnjenshe spałowanje klejowy a gasnje znamjeći čisty powjetřo, što so na zustoj mětu bójkarki zběruje.
 • Pódpora smužnosćow wutwara: Z wužiwanjom wuzemskich zrodon zelenych energijow Němska swoju zběršnosć na energetiske importy zmjeńšuje.
 • Ekonomiske wotryki: Wótkazowkowa energetiska wotryka swórmanske města zrobi a lokalne gospojarske wostanje wutwari.

Budušne wudźowanja a cěle

 • Składanki-techniki: Zo napraji so hibanja při wyrěbi zelenych energijow reholěrować, su daleko wotrowsne składankowe löški zachodne.
 • Netzowa infrastrukura: Stroomowe ložnje musu dalejo wotzłuce i snalibo wuvjedźene wo zamětnjace strooma zelenych zrodon zachodne.
 • Mjezynarodne wuspěhowanje: Energetiske změny su góbny problem. Němska musi so daleje z inymy krajamaj wuprajić, kotrež so na globalny energiski rynek změni.

Wofak

14. maja 2024 woswědčuje hač jeden bedacy krok w energetiske změnjowej Němskeje. Woswědčuje, zo je wumóžne, jedno hornjo silo kraj prawje přećiwo zelenomu energiskemu pośaźe serbsce zaprěći. Tutóno wospěch je wobdźerk warhuma, kaž je inspirujucy prykład mjezdrokich krajow a wažny krok dale na rěce k serbstwornemu a přećiwozwěrnemu wotroce.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖