loading

Nachrichten werden geladen...

SPD-Komunalny politiker za Pistoriusa jako kandidata za kancelara

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wupraja presowu konferencu. / Foto: Kay Nietfeld/dpa
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wupraja presowu konferencu. / Foto: Kay Nietfeld/dpa

Za šefa SPD Klingbeila je jasne, zo zlě nynjesy wupytanske wertowanje Scholza spěćuje so kandidat za kancelara. Na bazje to njeznašejo tak momadźe.

Šef SPD-frakcije w Nordsachskej Heiko Wittig je wopytany, zo by herojska ministrow Boris Pistorius jako kandidat za kancelara socijalnych demokratow na federalnych wuolbach 2025 woutwardźił. «Wjelki kóžda w bazě SPD rjekny: Pistorius je raznje naša cyrkwjena jednotka. Jolicz je kandidat Pistorius wotstrěčić přećišću Friedricha Merza, byše 15-parsk zajem jednotki bystro roztopjeny», rjekny Wittig Tagesspieglše. Z Pistoriusom jako kandidatom za kancelara maja SPD najlěpše šanse, wólbu wytwać. «Jolicz wsy», rěka Wittig, kotryž SPD-frakciju wokrjesa Nordsachsen wuwiźuje, wokrjes z pšowk 200.000 .

«Haj so powód, zo je ministrow Boris Pistorius hišće dlěje na wšěch lisćinach sympatijow najwyši a Olaf Scholz hišće na ńětkim městnje steji», rěka Wittig. Scholz je to sicer wopažjeny muž, ale přitrjebuje. «Hišće so so do dźensa widać přećišć njezacho. Njehodnje kaž swójotaj woltachu, tak hišće Schmidt, Kohl, Schröder, kòliž Angela Merkel.» Chěsći su, zo je Scholz «nje štwórny politiker, ale njewočuchlićo njewopada», rěka Wittig. 

Na rěźe so k Pistoriusu wótpje Scholz «přezrozměrne słowo, kaž každy razumje». Wótwopja jasne signale, zeńdźi z luda a so stara. «Ludźo su k njemuzajimnjeni», rěka komunalny politik. 

Šef SPD Lars Klingbeil je před wostotnymi dnjami přeswědčy njez wopytował, zo spadła socijalna demokracija Scholza teke w přichodnym lěće do wuolbowelskeje kampanje wuwiźe. «Olaf Scholz je kancelar a tak wobdźěla. A zas bó njeje naš kandidat», rěka Klingbeil Rheinischen Póste na woprašenje po personalnych konzekwencach w slučaju lošeho wobzamknjenja SPD při Europakawie. 

Autorske prawo 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zastarane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖