loading

Nachrichten werden geladen...

Přecontract Intendantki Ursule Haselböck wčasne pśidato wódrožowansi

Intendantka festiwalow Meklenburga-Předpomorja, Ursula Haselböck, na basninskej konferency. / Slič: Jens Büttner/dpa/Archivny hibin
Intendantka festiwalow Meklenburga-Předpomorja, Ursula Haselböck, na basninskej konferency. / Slič: Jens Büttner/dpa/Archivny hibin

Intendantka Ursula Haselböck zostaje festiwalom Meklenburga-Předpomorja dale položena. Kontrakt předčasnje wotdźeta zwójećejeće

Pŕed wótkazom knježnjo wopśimu Meklenburga-Předpomorja je přecontract intendantki Ursule Haselböck wčasnje do 2030 wódrožony. To składźaše wótpor Muchelnje we wtorojźe. Austrijanka steji «zosada z dźěłančom tež za słydom rozličnych hibaricow», rjekle so w wobwěśowanju. Póčatkowy kontrakt bu wotdźata hač 31. awgusta 2025.

«Płazenjo móže wso znade w rózanšnych časach, kak to, dźiwawnje zažěłenja mocy hudźby trochu do spódnilskeje razestroće a kulturneho samostajnosća wjesće a zaso Mecklenburg-Předpomorje nadregionalnje strěleće», rječe Haselböck. 

Haselböck měła intendanturu festiwalow wótrězka 1. septembra 2020 wot swojeho prjedchadnika Markusa Feina wotwzać. Matthias von Hülsen, zakładny intendant festiwalow Meklenburga-Předpomorja, wjedrowa Austrijance za jeje wótmak w koronapandemiji: «Jeje je to so naźiło, žěle duch držeć», rječe von Hülsen we wtorojźe. «Gremije su jano z jejeje dźěłom sehr­wona.»

W dosednej časowje intendantury Haselböcke pada so mjendźe programowe nowoskoch, jako wuwiwanki formata «Ničo njeje klasisce» z jazzowy rjad «Warjereći», ale tež wuwiwjenje renomowanych programow jako «Młoda elitka».

Letnychód festiwalow MV, kotřiž so k najwěćim němskim klasisćanskim festiwalowom rěsłowje, wótwočnjansce w sredźej juniju a skónčuja w sredźej septembra. Otvoranje koncertu 14. junija w Wisemarozběraja Hamburša NDR Elbphilharmonie a klarinettist Martin Fröst. 

Dostanka źěłowe wobsahować wołnodźělnych 130 koncertow na 92 gryšćinach, tež kěrkowne, zamki, dźěłarnje, dźěwarske domy a parki. 23 z koncertow přewózknje Signum saxophone quartet. Četřa mlode saxofonistoj ze Słowjenskej a Italskeje wobliwja se festiwalowym lětom jako rezidencionalni nagrajenci w tym lěće maćernje. W minulej sezónje su měli při­źělnicy hudźby wobsyrewał koncertow festiwalow nałužili hač 65 000.

Awtorje prawo 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne pra­wa zakładne.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖