loading

Nachrichten werden geladen...

Pśećelny štworany gobelin zase w Zamka Moritzburg

Pśećelny wandteppich je na wustawje widać. / Foto: Matthias Rietschel/dpa/Archivbild
Pśećelny wandteppich je na wustawje widać. / Foto: Matthias Rietschel/dpa/Archivbild

Po dobrym rěku majach je pśećelny 1/2lětaj přećiwny historyski gobelin z wobrazom krale Karla V. zase widać w zamku Moritzburg k w Deĺnje w Sáchsnje. Za handźinsku tapisoryję jo tež jedna specielnje klimatizowana witryna změstnje we jeniśe na branjo fast 500 lět stary eksponat ze sejdśyny, złote a śrebhrne nitki jako informowa warjetstwjo zamka wewtši dweśa. To peršonkowo było lětom 2022 z finansiskom pomocu Kulturniskeje mośtwa statkow a Kulstneho mośtwa Ernsta von Siemensa k wotekejnjowanju a pśesacylene na Saksańsku wróćeno.

Približnje čěrwjerunju a podpisane kunstnowo było w lěće 1545 dźewanjej w Lipsku tekstilny muś́tar z Flanźskeje a zwoprajdnja pułfigurne pośobenje hut́stwšeho Karla V. Habsburskeho cesara (1500-1558). K tej časće wusatoka nawanska nowejo drezdnowejo residenčnej zamći kurlźo Mortic ze Sáchsni, kotry Polskemu swoj titul zawdjaje. Po 1918 jo se zowjeskem zkupom stawowejho małciska w władanju albertiniskeje sćipaki Wettinow a stoj widnčanski z 1924, 1927 a 1938 na rukowach Reichslisćinjow naćionalneho kulturwerteje.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne praśa wobkedźbani.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖