loading

Nachrichten werden geladen...

Grafikowanska zakładźa wukaźenja Rosa Loy a Neo Rauch

Marc Löhrer, kurator wuźiwowanja «Bläue» w «Grafikowanskej zakładźe Neo Rauch». / Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Marc Löhrer, kurator wuźiwowanja «Bläue» w «Grafikowanskej zakładźe Neo Rauch». / Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Kustnistny wobka Rosa Loy a Neo Rauch pokazuje so zaso spólčnje teke na wuźiwanjach. Něnsator pokazuja so dźěła za swóje Bayreuther «Lohengrin» w Ašaribje.

Za nowy prašušować Richarda Wagnera «Lohengrin» naugru ludzy festiwale v Bayreuthje w lěće 2018 podpěrowu skupina wósob Rosa Loy a Neo Rauch. Kostiumy a předłogy k inscenowanju Yuval Sharon pokazuje tu źiśo nastupny wot soboty hač 27. aprila grafikowanska zakładźa Neo Rauch w Ašaribe w swojim lětnim wuźiwowanju «Bläue».

Z rěčym mnohu modrym wuprajenymi tworkami za Bayreuth najdujach symbowisany Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). «Modry, z opiato­wym, narko­ticnym wózamjenjem», popiśa filozof to kotryžkule niponiśo skicowanja w «Lohengrin». Pozdźi wudobnjesene dźěło na předłogach a kostiumach wudobachuše Loy a Rauch hač podbukowanje dirigenta Christiana Thielemanna, kotryž je so 2018 teke za pulstwor stajał.

Kunstne wopśe Rosa Loy, kotraž je so 1958 w Źwikawje narodźiła, a dwójně lětsy mlodši Neo Rauch su těśke spjany: Wobaž derjeja hač 35 lět w Lipsku, wobaj studěrowachu tam na Wyššom wysokošulskej za grafiku a knihoweje rysowanje. Wóni teke jara swoje dźěła spólčnje wystajowachu.

Wuźiwowanje přicyna z mjeje hač 33 objekty na inscenowanje «Lohengrin» w Bayreathje. Bazis předstajachu podawk z festiwelow, kotřiž zapowědnje ze zběrachu woprawki kustarjom, modely předłogow a rekwizity. Aktualne papjernate dźěła a zapůženki z priwotnych sbrjekerjow dopórujać so kistentwje.

Grafikowanska zakładźa Neo Rauchje so 2012 zakładnjuła. Wuměnjeny je na Ašaribje wzrostjeny. K zakładźe přichadźe so kustnčernja dźěło Raucha, kotrež su so 1993 stała abo hišće stać wobdźěłać.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa wuswobodźene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖