loading

Nachrichten werden geladen...

Město-Bahn nastaja přesndźełki pakatowy wopyt

Jeden Město-Bahn do Chemnicy stoj wše w zmuženju a jutry zapadje w stanciju. / Foto: Jan Woitas/dpa
Jeden Město-Bahn do Chemnicy stoj wše w zmuženju a jutry zapadje w stanciju. / Foto: Jan Woitas/dpa

Město-Bahn Chemnitz bě přesndźełkami pakata do nastejeceho torka na wothiwnych linijach busy lěc. W Delnim ludźenskim strajkim Serbskeje železnišnej federacije (GDL) njepřičinja wopśimnjeny štam přirjadeny železničny ruch, zakaza tajše dźěłanje wopruwaćeće dyrbi so spódna wopytać, spšawa so podała wotewr wčera. Federacija je so wosobjeźe wopak ze sprajić. Ćěla so z akcijemi 35-godźišćowu wóru prědźeć. W mjez 40 železničnych předomostwach jeležnych su so z wostawami hač doby wopśimjenja snašone. Město-Bahn, kotraž šěsć linijow w Chemnicy a worotach wobswět wuhotowa, wšak se so njeslěby wupołnjenje.

Awtorske prawo 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zachowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖