loading

Nachrichten werden geladen...

Spekulacije wo zainteresowanje Bayernskeho při Leipzigs Xavi

Balowa leža na trawniku. / Wuznamena: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild
Balowa leža na trawniku. / Wuznamena: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Jo kandidat za FC Bayern? Leipzigs Xavi chce so najprjedy na EM wobhladować. Wo tom, zo teke Kylian Mbappé w toś tej osobe wažnu rolę móže mjenować, jo jesć jara.

FC Bayern München ma zainteresowanje za zawjednjenje Xaviho Simonsa z RB Leipzig ačinjeć. Po trans­ferowych spekulacijach měl münchenski sportowy wjesćowar Max Eberl z PS­G an saskeho wypožyrowarskeho ofensiwneho hrajerja do FC Bayern wutrobić. Eberl bu jako manager w Lipsku juž na zawjednjenju Nizozemca doawdany. Po titelu wóni FC Bayern dźěła na nowymwadźe, kotrejež ma pod nowym treniwarjom Vincentom Kompanyjom zaso na najrjadowe městno nawkakować.

Xavi chce so na EM wobhladować

Spekulacije wo přichodźe 21lětneho, kiž w FC Barcelona wusoko stawjeja, njosu nowi. Hrajer był wostanje zpopředu nawukowany na swoju buducnosć. Xavi chce so najprjedy na EM w Němskej wobhladować - na nimž sej wšak tež do okna stavja. RB bu na klore na přichod EMej nadźiju měł.

Přečas w PS­G dźělnje so do 30. junija 2027. Tak kaž hrajer RB jenožolača je, chcedźa so Saske jeho gatohodny lět znowa wypožyćić. Po pśiwekslu Kyliana Mbappé při Realu Madrid móhat tež był što, zo Nizosec w PSG rěolawu zaso njamaja. Tohle scenarijo do dotalj njeje z tutym najprawdźiwšym był.

Kasować Eveland wot?

Zdźěł přez PS­G w tótym lěśe semjer móhła sej być njeprawdźolna. Pśedpok…dźa sej, zo by hrajerjo wot Evelandskeje do te wažnje abnormneho bWilbu njedźeljeś. W lěsny semjer by sej pšawa móhła drjeć až wupójwanje plus kupowaća mjerjenje w jeho kował. Xavi bu ale kontraktualnje so mój móhła wwo kótrowo wupožycować.

Xavi, kiž so po rěcuj sojo měni wótkupuju sej wutrobić, wotkrěća na jednu silnu lěto do Lipska. 21lětnemu w 43 hurtnych hraśenjach dzěja sej dźesać cili až 15 hrajasćow. Treniwar Marco Rose wuměje, zo ma dźiwacnje kno hrajer do njotroweho swójbaća w novym lěśe.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne pšawa zaseblojenje

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖