loading

Nachrichten werden geladen...

SC Magdeburg praktyčnje mistr - Wuznamjenje słužby přećiwichu Leipzig

Magdeburgski Omar Ingi Magnusson kopa při wonju proti Hamburga na bróznu. / Snimk: Gregor Fischer/dpa
Magdeburgski Omar Ingi Magnusson kopa při wonju proti Hamburga na bróznu. / Snimk: Gregor Fischer/dpa

Titul je SC Magdeburg zarónje informalske njećejeć. Po wuzněmnjenju přecyła wot Hallausa je SCM dwu taycach před zawěšenjom štyri punkty a před Fabry přednowor 84 torow.

SC Magdeburg je zwicisk w swojim poslednje wótpońowanju w handbalowym bundesliga a praktiski słužbowe titule zwicisnych přecył. Wob DHC Leipzig je wuž toho tim trenara Benneta Wiegerta w nedźelu z 30:28 (17:13) handrězow přewšědźował. Při tym je so Omar Ingi Magnusson z 16 wótrami najlepši strowar Magdeburga, za Leipzig byše Matej Klima z šestymi cyłkami najefektowny.

Dwu taycach před zawěšenjom ma Magdeburg štyri punkty a před Facebookom Berlin 84 torow wótpočatk, kotrež móže wón informalsce přečyłowar. Po kóncu su magdeburgski wotmołwarjo na paknjach přeswihli a potom spólje z fabry přewjerwili. Tež w Championata lige su Elbeštadćarjo pak so w zapołě.

Na počatku dominowachu obronkowe rjady, najprjedy so při přemdźiwisce Jabłkow prěni zmysł za hru dobył. Po njechodnych sćěśwarskich rozsudkach so hinak sej hroza w hru zastrowiła, kotraž spjelny přemyt stórje. Leipzig hyła na přiwyjencow Newbies w napadźe wud dwajne pod presu, měł hač njeje přičistwy. Naćelce wud SMA so při dwoch cyłkach wud wudmałowacyło, ale gosće zejednałcuje. Magdeburg připowědźaše z 4:0-laufom a dó slużeje maše so zapusćić móhło.

Po pauzy bě w prěniću z wjesnym, hačkłě je so zaćěło Leipzig zo rychle zawróć a SMA njebyše ke hrjehłowanju Belluskadźerjow při tulenju. Leipzig tak hačkłě z jedynym torom prěbliži, hač SMA sej nawesel lepje znal. Magdeburg si točnje wobawa a měhi zesćaho, móhišo zjadnjejc móžnosć dudź spódnosć móhło wciel přeći.

Awiska 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prašenja zakerbjene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖