loading

Nachrichten werden geladen...

Po pódskoku: Znowa je Gisli Kristjansson w nebezpiecnych

Trener Magdeburga Bennet Wiegert gestikulěruje. / Foto: Uwe Anspach/dpa
Trener Magdeburga Bennet Wiegert gestikulěruje. / Foto: Uwe Anspach/dpa

Po zwěrjadowanju přeclěćow a mistrša znatyjož SC Magdeburg před třonjoranjom titula w Champions League. A znowa se wo swójoj hrajerje z Islanda klub bangći.

Wopytowaćele finalneho čwórnika w Champions League musy titulowy SC Magdeburg znowa bangać wo svojeje hrajerje Gislija Kristjanssona. 24 lětsny Islandčan móžaše při suverennej 34:21 w četnarju w cyrlich Rhein-Neckar Löwen posamy twarjeć, pó wšelko w wuzdu njemšćejeje národnjeje hrajerje Jannika Kohlbachra prěnechany bu a pó tym na twórjach hrajerja silnje na sonje wopychany bu.

Kólkowarješ hrajerje wuzamnik Löwnow je dobył pó videokontrolu sędźowaćskich jedărjes. Kristjansson móžaše wólbosć na hrěšćanju pódłam pódłožiš, čučić, abo pak sejmńje do hry wólbudzeny je njebudźe. W zćěnje SC Magdeburga bu nabyta, zo se skórje zeźenje. Na preciznu diagnostiku je to wšak zu lažko.

Žonje w pódslědnem lěće w finalnjej čwórniju Champions League hnjewidźeše hrajerja. W afirmaciji na FC Barcelona wyźelowše Spielmacher ramo. W uwrajenju je wuslědk zakónjony, baše to byla třesisłowa ruka ramoweho hrajerja. Po 24 hodźinach stejiše on w finalu na cyrlichu dale, wótrow sachanja w inym zawodźišću w ranu. «Moja ruka je dołha ze zasadzomni, woprawdźe je naš lekarski tymp MVP,« rěkaše Kristjansson wólbosće. Po 30:29 po nadanym kótniku proti Kielcy, kdźe bu w finalu docpřeba so pó šóstych torjow je jako najsobestnejši hrajer wotjety.

Awtošć 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa pjerožane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖