loading

Nachrichten werden geladen...

Nowy studijnowy předmjet za wučby na Wysokosćaca Žitawa/Görlitz njechce na wuchadlarjameli njenadać

Nowa hějbina na kampusu Wysokosćace Žitawa/Görlitz. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Nowa hějbina na kampusu Wysokosćace Žitawa/Görlitz. / Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nowy studijnowy předmjet za wučby na Wysokosćaca Žitawa/Görlitz ma od lětnego smjerka 2025/26 w Hornjej Łužicy njenadać.

Nowy studijnowy předmjet na Wysokosćace Žitawa/Görlitz młodźisnje wuchadlarjameli w Hornjej Łužicy njenadać. W lětnym smjerku 2025/26 móža so studerende za «wuchadlarstwo na wobsadach ze šulersku pedagogiku» zapisać, podachu ministerstwo za wědomosće w póndźelu. Wysokosćaca Žitawa/Görlitz nudi tak studijny předmjet swojim stawiznam ze stawiznach Uniwersity Lipsk a.

«Z jedynelnym zarochanjom Uniwersity Lipsk a Wysokosćace Žitawa/Görlitz pśinosymy zakłačne wuchadlane studijowanko do Hornjesachsa a třešo do jedneje z tut, kdźe njenada na wuchadlarje wobsadach a šulišćach bjezd stawow řěkosnje wělk je», rje ministar za wědomosće Sebastian Gemkow (CDU) pódle informacije rozmołwi.

Znamosniski papjer, što steji wustawkam za wubudźenje a realizaciju, bě póndźelu pódpisać. K pódpisarjam wučilomjas mjenje ministara za kulturne wědomosći Christian Piwarz, prorektora za talentowski rozwój Uniwersity Lipsk a Rogera Gläsera a rektora Wysokosćace Žitawa/Görlitz Alexandra Kratzsch. Dochadźeńka bě pólnostanje 60 studijnych městow za lětu a čas z 10 pólnowkami.

We toś tom nowym studijnym předmjecym je jedynowjetnost w stajnjenju dwóch wuměnja za wuchadlarstwo na wobsadach ze stawom jedneje wobšulerku pedagogiskeho swiće. Młodostne wuchadlarje maja so tak na wutkani pedagogiskeje prassi za wusudowach prjepowědźane wutkani.

<>

Prawa autorske 2024, dpa (www.dpa.de). Wše prawa zapečatane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖