loading

Nachrichten werden geladen...

116 biblioteki chcu w lěćeńskej akciji čitačsku radost spjetować

Knjegi stójiś w bibliotece. / Foto: Robert Michael/dpa
Knjegi stójiś w bibliotece. / Foto: Robert Michael/dpa

Hač do spočatka awgusta maja 116 powšitkowne biblioteki w Sakskej za lětne prasniki hišće wosobitne knihy za 11- hač 16-lětne młodźiznu pśigotowane. «Buźo tofantastika, lubešćikowe powědki, napinawaće romanowe bomby abo wědomostne knjefki, werska je šyroka a móstnoaktualna, za kóždeho je coś

tuchu», woznamjerili organiśatorojo 13. lěćeńskeje akceje knjefkow pjatk kžej započaśe w Pěrnje. Pód motywol «Hotne dny - chłodne knjegi» móžo se dźěcy a młodźizna za darmo zypśeś a knjegi wucojcoń.

Dołodažowa lěćeńska akcija jo spódanowała pó bibliotečnym wóspólstwie Sakskeje a z wobok 130.000 euro tějnje financowana ze swobodnym statom. Ona pśewólijo wótruski, wón nowe niemnuki a aktuelne mědia za młodźiznu zakupěś. Interaktiwne a běźošowane čitańske projekte jeńca «skutkowna alternatiwa do smartyphoneu» , wirowa kulturnistyjerwa Barbara Klepsch (CDU).

Chc sej zapuknyś, ać a zmyslowanja za pśicitań jojćo u wopśefźeś, se wózjeto jědyne Biblotekswóspólstwa wóspólstwa Alina Fiedler cełe. Kóžde lěśe so napinaś so tak njećó młodych začnu po pjerwjej póismony za knjegi «aj snad za książki». K tomu roku se wudajo njak zas 10 000 młodych a znaje njak za 13 pimerje na lět przed tym - knějo k tomu pjerwej pśi.

Kobloprawa 2024, dpa (www.dpa.de). Wšyki prawa pizdržane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖