loading

Nachrichten werden geladen...

Auto bje slěpo do płaňki - šofjerka težko zranił

Na policijowym awtobusje warnuje swětłownapis před wypadkowščenu. / Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolowy wobraz
Na policijowym awtobusje warnuje swětłownapis před wypadkowščenu. / Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolowy wobraz

Žona je so při awtowuńsku w Novej Wjesy w wokresu Zwickau težko zraniła. 34-lěta zhubiła w póndźelak po obedźe kontrolu nad swojim vozidłom a wotbočiła z dróhi, kaž policija zdźěli. Slědowacy bje auto z płańku zhibało. Šofjerku je so z težkimi póškrabjenjami do špitala wozć.

Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Wšě prawa zastrižene

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖