loading

Nachrichten werden geladen...

Šwecka dyrja wobchadźena: Pěšej dróha zase swobodna

Delnje Drježdźanske Šwicarske. / Wobraz: Frank Exß/dpa-tmn/dpa
Delnje Drježdźanske Šwicarske. / Wobraz: Frank Exß/dpa-tmn/dpa

Steiganlage wot Dźěłanskeho Šwicarskeho Šwicarskeho su kompletnje wobchadźene. Po naraźe kritiskich naprawach w minulym pólrokowem lěće móža wobchodźarjo zaso wužiwać pšaźanej dróhu, kak je Narodny parkowy zarjad póndźelu zwěstował. W kompletnych třoch stawiznach so­ złĕjśo w leće 2021 wobchadźiło wosebite nad 330.000 eurow. Někotare su byli rucnje wotběrjeni, tohornje so wótworjaše.

Šwecke dyrje su kaž zvjaznjeny jamačny jamač nastupowa so znamjenitym Bastejom a Amslowym dnjom blisko wułośa Rateno wuchodnje w Delnje Drježdźanach. Pěša dróha wudźe dnjom přez skalne stawizny płuz daloko 700 stopnju a dwě stejne hórčate jutryčce hórno, nadwyšina wobwadźije 160 metrow. Ztwardoch k naměrjenjam móže płaźa so z round 350.000 nawiedźerjemi na lěto k najlubimšim pěšim drógam w Narodnym parku Delnje Drježdźanskej Šwicarskej.

Authorizojo 2024, dpa (www.dpa.de). Wšykne prawa wobsahowane

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖