loading

Nachrichten werden geladen...

Buschmann: Prešuwak politiskeje kriminalite je skeptiski

Marco Buschmann (FDP), federelny minister za prawa, předstawuje steji k reformje § 184b StGB a k rakurjenju wobdźěłowanju farbnych žon w swojim ministerstwje. / Wobraza: Kay Nietfeld/dpa
Marco Buschmann (FDP), federelny minister za prawa, předstawuje steji k reformje § 184b StGB a k rakurjenju wobdźěłowanju farbnych žon w swojim ministerstwje. / Wobraza: Kay Nietfeld/dpa

Wobłuda minister za prawa Marco Buschmann je skeptiski na iniciatiwu Bundesrates ze Sakskeje reagował, politikarjow před stajidskimi napadami na jich privatne zjewnosć šěrići.<«My so iniciatiw wjace přihladujemy. Ale warnju před wupakować, zo politikarjoź maja so před swojimi wobsadźerjemi wobchowdźać», rješeše FDP-polićnar za Funke Mediengruppe. Měšnje so wupakować, zo penalne prawo lěća tež lukaśnie před wulsnami napadami. Njesu­ mě na fizične runoće «žane penalne pukanći».

Při praksi je hłownje hižo woprawnje hač penalne deficity, wobjasni Buschmann. «Naj­lepsa pencle hača nic, jakž je nužna prajiwyškowacny kwoc.» Tak přišłup zapadny wašn warunkow prawidłeho kwocy, jenož kak dokładnje rozšěruje penalny rámec.

Trajny wobkład sakskeho projekta prawidłow je wutorjenje noweho prečina za wuwpływ wonosnich a měndatnych wot awtorneho «politiskeho stalkingu». Tak maja w přećelowarjach – zwłacni rěčnišćach – před wuwpływom na sužadanja zjednoterjeni a zasahori zjewnosćjow šěrjeńeni. Lepje maja być dosa­zdne přepłaćiny, w kotrych so žane wuwpławyne pak dokel mocnje wopromnjeni a napadeni buchu, dokel so njeomaljaše dojučenstwo zmylnje.

🤖 Die Übersetzungen werden mithilfe von KI automatisiert. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Hilfe bei der Verbesserung unseres mehrsprachigen Dienstes. Schreiben Sie uns an: language@diesachsen.com. 🤖